Kawgel Haala, walla kawgel « ittanaaɓe nemsa »

0
825
Muuna e Jee Pullo Bah
Muuna e Jee Pullo Bah

Ñalnde 1 feebariyee 2020, joofirde Kawgel Haala ɗimmel yuɓɓinaama to Suudu Sarɗi. Ina tawtoraa ɗum hoohooɓe toowɓe arɓe heɗaade sukaaɓe njeetato ittanaaɓe nemsa. Ɗumɗoo noon ko caggal silsil juutɗo e daawe keewɗe cuɓagol, joofruɗo cuɓagol, ñalnde 20 saawiyee 2020 ƴettugol kanndidaaji jeetati, sukaaɓe rewɓe nayo e sukaaɓe worɓe nayo, tawi heen nayo kadi ko e Arab, nayo woɗɓe ɓee e Farayse, ngam felɓondiroyde e joofirde hee.

Nii woni, ñalnde 1 feebariyee ndee, sukaaɓe rewɓe ɗiɗo koonii : heen gooto ko e ɗemngal Farayse, oon woni de Moona Ahmed Kaliifa, oya ko e ɗemngal Arab, oon woni Jeefulɓe Bah. Moona haali ko ko faati e jikkuuji renndo men, haa arti noon e dognooɓe otooji ɓe ndeentaaki, heeɓe yooɓaade pittaali yimɓe… Jeefulɓe Bah haali e ɗemngal Arab laaɓtungal ko ko faati e ngootaagu leydi Muritani.

Yuɓɓini kawgel hikka ngel ko fedde ine wiyee Traversées Mauritanides e ballal Unicef.

Kawgel haala wonande sukaaɓe Muritani ko kawgel ɓuraa waawde dallinde hakkeeji aadee. Fuɗɗi ɗum ko Sarwiis Gollondiral e Gollal Pinal mo Ammbasaad Farayse e Muritani, kam e Liisee Farayse Nuwaasoot  kam e Duɗal winnderewal hakkeeji aadee e deeƴre. Ko kewu maantinɗo puɗɗaaɗo e hitaande 2017. Ko kawgel ɗo sukaaɓe muritaninaaɓe ittanaaɓe nemsa ndokkaa fartaŋŋe suurtude jaɓɓugol jojjanɗe aadee ngol ɓe teskii.

Kawgel ngel udditanaa ko sukaaɓe yahrooɓe duuɓi 14 haa 18 winndiiɓe e gooto e liiseeji Muritani walla jeyaaɓe e fedde muritaninaare.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.