Hol nde bonangol rewɓe nattata ?

0
731
Basgol he rewɓe
Basgol he rewɓe

Ñalnde 25 lewru marsa 2020, suka debbo jahroowo e duuɓi 30 laaknaama ɗoo he wuro Nuwaasoot to fotnoo joftude caggal nde ummitii Tiiginte, to nawanoo ngam « liggoyaade » e ɗaɓɓaande  « fedde nde wonaa laamu (ONG) ». Kono, balɗe 12 caggal ɗum, sofeer oto potnooɗo artirde mo oo, nde wonde ko oon  ɓuri tuumeede, hollitoyi laamu wonde suka oo ko baraaɗo saraaji Tiiginte, etee ko kanko saabii ɗum.  Kajjata Umar Soh ko kam woni baraaɗo oo, tawaa ko ina waɗaa « ubboowel ceenel » lootaaka, juulaaka, wirnaaka…

Ko duko duketeengo he nder aduna oo kala gila ko ɓooyi, haa oolel mum yettiima ɗoo e nder leydi men ɗii duuɓi kala, ɗum ƴettii nii mbaadi kesiri potndi wiyeede « warkoyaagu feewde e rewɓe ».

Ñalnde 25 lewru marsa 2020, suka debbo jahroowo e duuɓi 30 laaknaama ɗoo he wuro Nuwaasoot to fotnoo joftude caggal nde ummitii Tiiginte, to o nawanoo ngam « liggoyaade » e ɗaɓɓaande  « fedde nde wonaa laamu (ONG) ». Kono, balɗe 12 caggal ɗum, sofeer oto potnooɗo artirde mo oo, nde wonde ko oon  ɓuri tuumeede, hollitoyi laamu wonde suka oo ko baraaɗo saraaji Tiiginte, etee ko kanko saabii ɗum.  Kajjata Umar Soh ko kam woni baraaɗo oo, tawaa ko ina waɗaa « ubboowel ceenel » lootaaka, juulaaka, wirnaaka, etee ɓuri jooɗtoreede, ko janaaɗo, walla nii mbiyen ndimaagu mum ina teettaa !

Hol barhoore oo ? Ko sofeer oo tan ?

Won ɓe o wondunoo ? Won nelɓe mo ?

Ko waawi heen wonde fof, mbeɗe naamnii on mbele aadee cooraaɗo fittaandu, loowaaɗo hakkille ina waawi defaade fittaandu jambureewu, dawatnoondu yiylaade ko dañi, wuura heen, heɓɓitoo heen jiknaaɓe mum ?  Ɗum dee ina haawnii ! Haala kaa joofaani, inan e juuɗe laamu, beeli njowii ko e losko ngo sanndarmori Tiiginte ummanii ngoo.

Ko adii njeñtudi ngooɗoon losko, addani en miijaade mbele laamu kam fotaani e oo sahaa yuurnitaade sariyaaji mum, naatna sariya keeriiɗo, baawɗo huuɓtodinɗe caɗeele ɗe rewɓe kawrata, falanooɓe ɗuum. Ɗuum ina jojji hannde, sabu eɗen nganndi he lewru marse 2013, warngo Pennda Sogo e warngo cukalel dewel goɗngel, inan kedditii tawo e hakkillaaji men, sabu bonannde hannde nde fillii tan koko ɓenni koo. Wiɗtooji pelle daraniiɗe jojjanɗe aadee kollitii, he hitaande 2015,  wonde 122 suka debbo njanaama, ndimaagu mum teettaa, heen 108 ko cukalon ndewon  tokoson kon ngalaa ɗo keɓi.  Hay so tawii nii, he nder renndo sahaaji kala mborosaaji bonɗi ina peeña heen, hono ɗumɗoo kam diwtii aada, maa mbiyaa bonannde mum tolniima hannde ɗo koronawiris tolnanii aduna oo kala.

Ko ɗum waɗi nguu ñabbu ina foti yiylaneede safaara tolniiɗo he bonannde mum, ɗum ina foti jeyeede e haajuuji juɓɓule dowla (Parlama, Gowornama e Ñaawirɗe), hay so tawii anniya men wonaa wagginde ɗe yo ɗe ngartir sariya “wari wartee”, sariya bawɗo ƴetteede kala yo  addan waɗooɓe ɗiin bonanndeeji miijtaade kiisgol kuuge padtuɗe ɗum en.

Ina teskaa hannde leefre ñaawirɗe men walla kam fotɓe gaddaade ciinugol kuuge (a wayrat neɗɗo ina wiyee ñaawaama yo dummbe kaaɗdi nguurndam mum tan, haa pottaa e mum he mbedda ina yaha haaju mum). Hol ko saabii ɗum ? Ina jooɗtoraa  nguɗu mbiyeteengu hedam-heedaagu, banndam-banndaagu, buuñgol ñaawooɓe, ƴaañorɗe tiiɗɗe (juuɗe juutɗe)  koko naati e ñaawirɗe men, saka noon so tawii kulol Alla nattii heewde.

Hare haɓeteende ndee wonaa hare  rewɓe tan, ko nde hare kala aadee jiɗɗo nuunɗal, daraniiɗo jojjanɗe aadee. Kono kadi ko hare winndere ndee kala, sabu kala ko memi debbo e jookli aduna oo, ko rewɓe fof memaa, kadi, ko innama aadee hoynaa.

Leydi Muritani ina foti waɗtude e ɗum hakkille tawde wonii ko huunde nde anndanooka  ndeen e nder renndooji leƴƴi men kala, ina foti woƴde en, sabu so tawii a wiyat “ damal galle koddiiɗo maa ina tunwi, yo a taw ngal maa ngal ina laaɓi ”.

Maamuudu Haaruuna Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.