Binndol Pulaar : Caɗeele tappirɗe fof ñawndaama

1
4060
Bindirgal ko tappirde Puaar wonande iOS
Bindirgal ko tappirde Puaar wonande iOS

Yoga e caɗeele binndol Pulaar he informatik ñawndaama ko ɓooyi, haa teeŋti nde denndaangal maaɗe binndirɗe Pulaar/Fulfulde naati he Alluwal Unicode he kitaale 2000. Waɗi en wiyde yoga he caɗeele, ko ine heddinoo yuɓɓo ngo Pulaar dañanaano tawo tappirde. Paamondiren : Unicode kañum ina yaha he yuɓɓooji ɗii kala : Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, ekn. Kono ko huunde e yuɓɓooji ɓurɗi waawde huutoreede ɗii tan njogananoo kuutorɗe newnooje binndugol (haa teeŋti e Tappirɗe), ko wayi no Windows, e Android. Yuɓɓooji Apple (Mac Os, e iOS) njoganooka tappirɗe he Pulaar. Ɗuum waɗi huutortooɓe ordinateeruuji biyeteeɗi macintosh (ɗi yuɓɓo Mac Os), walla telefonaaji biyeteeɗi iPhone (Aayfon) ine ngondunoo e caɗeele, tee ceeraani e woytaade ngalaa ko binndiri Pulaar. Kabaaru belɗo oo, ko yo ɓe mbelto sibu ɓe ndañanaama tappirde gila he darorɗe hitaande ngon-ɗen ndee. Tappirde ndee wiyetee ko Bindirgal. Nde tawnoo yuɓɓo Apple ko uddiingo, wonaa neɗɗo kala, walla karallo fof waawi naatde he maggo haa golloo ko yiɗi koo. Jooni kam, Alla e Baabayel Baro (Ɓoggeenaajo gonɗo hannde to Wasington, Amerik) kala kuutortooɗo iPhone, walla iPad dañii ko winndiri Pulaar he sifaa newiiɗo.

Ɗum noon, kala jiɗɗo aafde bindirgal (tappirde ndee) he iPhone, wamma iPad mum, ina waawi yahde ɗooyene, caggal ɗum tuugnoo e ginol garowol les ngol ngam yuɓɓinta tappirde ndee he kuutorgal mum.

 Bindirgal woni TAPPIRDE Pulaar wajjere taweteende he App Store, newnoore binndol Pulaar. Ɗumɗoo noon maa newnu kuutoragol laylayti baaɗi no Facebook, Twitter, Viber, Messenger, iChat, e goɗɗi keewɗi ɗo won ɓeen haalooɓe Fulfulde walla Pulaar ngalaano geɗal no feewi. Bindirgal Pulaar ñawndii ndeen saɗeende. Binndirgal ine waɗi kadi huunde he hitooji gaddanooji mo haalataano ɗemngal ngal woowtude gowlugol Pulaar. Bindirgal kadi, ko tappirde yaawnde no feewi. 

Hol no BINDIRGAL awtortee, aafretee ?

Go’o : Yah to App Store mo Apple.
ƊIƊI : Dobo he ƴuulde Njiylawu.
TATI : Winndu « Bindirgal » he eeɓol njiylawu hee, ndobo-ɗaa he ƴuulde Yiylo.
NAY : Awto « Bindirgal » tawa aɗa dobiroo he ruulde hee he dow laañal junnitiingal ngal. Tesko : So a meeɗaano awtaade « Bindirgal », aɗa waawi yiyde ƴuulde « GET» yeeso maggal.
JOY : Dobo he Uddit ngam udditde Bindirgal. Aɗa waawi caggal ɗuum uddude App Store, ɓennaa he daawal dewngal heen ngal.
JEEGOM : Dobo he Bindirgal Pulaar ngam udditde ɗum.
JEEƊIƊI : Ɗumɗoo ko hello jaɓɓorgo jaaɓngal ngal. Aɗa waawi heɗaade gowlugol huunde e kelme Pulaar. Aɗa tawa kadi he ngoo hello ɗowirgel puɗɗorgel golle newingel kollowel no jaaɓnirgal ngal aafirtee. Uddu jaaɓnirgal ngal so a timminii ƴeewndaade. Ɓennu he daawal dewngal heen ngam fuɗɗaade aafde Bindirgal.
JEETATI : Uddit Teelte (Paramètres) jaaɓnirgal ngal.
JEENAY : Dobo he Kuuɓal (Général).
SAPPO : Dobo he Tappirde (Clavier).
SAPPO e GO’O : Dobo he Tappirɗe (Claviers).
SAPPO e ƊIƊI : Dobo he «Ɓeydu tappirde hesere…»
SAPPO e TATI : Suɓo «Bindirgal Pulaar».
SAPPO e NAYI : E hello rewngo heen maa a yiy «Bindirgal Pulaar Keyboard – Bindirgal Pulaar». Ɗuum ine hollita a aafii Tappirde ndee haa feewi. Uddu Teelte jaaɓnirgal ngal.
SAPPO e JOYI : Uddit jaaɓnirgal Ciftingol ngam hoolkisaade tappirde ndee. Aɗa waawi udditde jaaɓngal njiɗ-ɗaa (Word walla goɗɗum)
SAPPO e JEEGOM : Dobo he «+» ngam softinde tappirde ndee. Dobo caggal ɗuum he faandu hee ngam suɓaade tappirde woɗnde.
SAPPO e JEEƊIƊI : Suɓo «Bindirgal Pulaar Keyboard».

SAPPO e JEETATI : Hankadi a parii winndirde Pulaar. A weltanaama !

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.