Kanndorɗe KORONAA: « suumorde am ine reena on, cuumorɗe mon ine ndeena mi » !

0
1017
koronaa
koronaa

Leydi Muritani daɗaani e wempeƴere ɗimmere, deɓagol mum yaawii no feewi huuɓtidini e nder wertaango leydi ndii kala. Jaagorgal Cellal leydi ndii e Goomu toppitiingu rewindo koronaa, njaawii daɗɗande ɗum peeje kanndorɗe, ngam woɗaade caragol mum ɓurtungol. Leyɗe keewɗe ndaɗaani e ndee wempeƴere ɗimmere ñalawma kala ko ujjunnaaje fiɗaaɓe, kono laamu Muritani ƴettanii ɗum peeje lawɗuɗe, haa rafi oo horii foolde ronki dañde doole. Holi peeje kanndorɗe ƴettaaɗe, haa rafi oo yahtiri caggal ?