Catal FƁPM Nuwaadibu : Hiirde Pinal

0
438
Hiirde pinal catal Nuwaadibu
Hiirde pinal catal Nuwaadibu

Catal Nuwaadibu yuɓɓinii hiirde pinal pattamlamiire ñalnde12 Mbooy 2022 ɗoo e Nuwaadibu to nokku men Jawhara (Robine ɗiɗaɓo). Wonnoo fayndaare hiirde ndee ko famminde ɓesngu Nuwaadibu ko wonnoo muujibu jonɗe diisnondire baɗnooɗe e diiwanuuji ɗii kala. Hiirde ndee udditiraa ko jaŋde Quraana e daande Abuubakri Mammadu Jah.

Rewi heen ko konngol udditirgol cukko Hoyreejo hono Muusaa Mammadu Bah ngam bismaade yimɓe ɓee e siiftinde ɗum en ko woni faandaare hiirde ndee, ko woni fayndaare fedde ɓamtaare pulaar e bismaade denndaangal arɓe nootitaade e yamirde golle ɗee puɗɗiima.

Refti heen ko Jimol udditirgol goomu Ngatamaare tawi tiitonde mum ko Aamadu Saydu Kan, jokkii heen ko tinndinoore (hoolaare). Caggal ɗuum ko Jabbaaji, Sira Ndonngo (salaam), jime pulaar (Aliw Soh Pullo Bewɗo e Mammadu Abdullaay Bah), Fedde sukaaɓe Hay Madirid (tinndinoore caɗeele whatsap) e fedde sukaaɓe Juuwde (Jimol lenngi), tinndinoore goomu ngatamaare ko fayti e nafoore jaŋde pulaar, konnguɗi bismaaɓe:

– Hoyreejo Tabital pulaagu (Abuubakri Mammadu Jah e innde hoyreejo)

– Kawtal pelle (Muusaa Siiyel e innde Hoyreejo)

– Gooto e hooreeɓe teddungal cata l(Yero Caam)

– Kalfinaaɗo eddaagu (Mariyam Ndonngo)

– Gooto e mawɓe rewɓe catal (Habii Abdul Bah)

– Honorable depute (Caam Usmaan) e haalannde mum pattamlamiire : o siftini yimɓe ɓee wonde ko hare ɗemngal ngal ina jeyaa ko ɓeydi naatnude ɗum e dawrugol, o wasiyii yimɓe yo njokku tiiɗnaare e darnde, o sakkitorii ko hunanaade catal ballal tuggude lewru seeɗto (Avril) haa nde manndaa makko joofi fof.

 Hiirde nde uddiraa ko Jimol goomu Ngatamaare ngol tiitoonde (Njaaren Fedde Ɓamtaare Pulaar).

Catal Nuwaadibu ina jaarnoo denndaangal darinooɓe e waɗnooɓe heen jawɗeele mum en haa hiirde ndee waawi yuɓɓineede.

Abdul Gey e Mammadu Huudu Jaw

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.