Heblo Jaayndiyankooɓe ngam kuutoragol moƴƴol Lay-layti renndo

0
394
Heblo jaayndiyankooɓe
Heblo jaayndiyankooɓe

Gila laylayti renndo ngari, ene naɗti seerndude Jayndiyankooɓe e « aayniyankooɓe ». Kala koccuɗo kabaaru, ko o waawi wonde fof, e no o waawi siforaade fof, aaynoto, sara e aduna. Waɗa heen kulɓinooji, waɗa jalnooji, kono waɗa kadi taƴooji enɗam e gaawooji kusummeeji e nder ɓerɗe, haa nii wooda ɗo ɗum jibini taƴ-enɗamaagal. Ɗuum ene jeyaa e ko saabii haa won e pelle men ƴefti pellital renndinde sukaaɓe, ngam anndinde ɗumen huunde seeɗa e karallagal jaayndiyankaagal. Hay so luggiɗaani, ɓe nganndinee kam, holi no kabaaru ƴoogirtee, holi no kabaaru defirtee ko adii nde ene yaltinee. Holi kabaaru potɗo bayyineede e mo fotaani bayyineede. Holi no kabaaru bayyinirtee. Holi ko woni fayndaare bayyingol ngol…

Sikke alaa, haralleeɓe e oo fannu kollirii en « Paandaale kabaaru ɓurɗe teeŋtude ɗee ko humpitde, rewi heen ko jannginde e tinndinde, refti heen ko weltinde ».  Kono kabaaru ene wela, tawa no yettiniraa nii feewaani. Ene janngina tawa laawol jettinirangol ngol ɓeydotoo ko majjinde. Ɗum ene jeyaa e ko saabotoo haa won e kabaruuji kulɓina walla njibina sunu e nder ɓerɗe.

Ko he ndiin mbaydi Fedde AIDES yuɓɓini heblo « jaayndiyankooɓe renndo » tuggi tati lewru deesaambar 2021 haa 6 lewru mars 2022. Caggal jarribooji e kawgelaaji, ko ñalnde 27 lewru mars ɓe ndokkaa seedanteeje maɓɓe e tawtoreede hoohooɓe mawɓe, ɓe jeyaa e mumen Jallo Daawuuda Sammba, ginniraaɗo haralde ndee, Meer mo Neere Waalo e Koolaaɗo Kuuɓal Nokku Ñaawirɗo dowrowo leydi Muritani (Sécrétaire Général de la Cour Supreme).  En njettii Mammadu Hammadi Njaay lollirɗo Bosko, keblatnooɗo haralde ndee.

MSG

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.