Faddanaade ngaawe buɓɓondiral e haayre weeyo

0
1243
Buɓɓondiral e haayre weeyo Lappol Daart duñii.
Buɓɓondiral e haayre weeyo Lappol Daart duñii.

Mbar haayre ndee haytii ?

Eɗen ciftora NASA neldiino ñalnde 24/11/21 (lebbi sappo jooni) laanel ine wiyee DART (laañal) ngam hoolkisaade karallaagal deenirgal Leydi men, so tawii kaaƴal weeyo tiindiima e men (ko buɓɓondiral haare weeyo e leydi men halkunoo kulle biyeteeɗe dinosooruuji).

 Jamma altine 26 jofi talaata 27 silto (settaambar) 2022, aadee waɗii ko meeɗaa waɗde gila tagaa koo, ɓeeynirka lappol DART ngol NASA buɓɓiima haayre weeyo, ngam selnude ɗum laawol mum. Hakkunde men e to buɓɓannde ndee waɗi too ine tolnoo he sappo e go’o miliyoŋ kiloomeer ! Laana mbuɓɓirka kaa ɓuri oto tokooso famɗude. Nde ka tiindanii buɓɓaade e Dimorfos (haayre weeyo ndee wiyetee noon), e ka doga 20 000 kiloomeeter he waktu kala (20 000 km/w).       

Oɗon ciftora haala haayre wiyeteende Apofis (Apophis), e winndannde njaltinno-ɗen oon sahaa e Fooyre, e hitaande 2010 (duuɓi 12 jooni), hulanananoonde buɓɓondirde e leydi men. E oon oon sahaa, annduɓe miijinooma peeje keewɗe kaytinirɗe Apofis, ko wayi no neldude sara mum laanel weeyo tokosel, e huutoraade ɓaaƴo hakkunde maggel e Apofis, ngam selnude ngel laawol ngel rewnoo ngol, ngel waasa jokkude he bolol gaddanoowol ngel buɓɓondirde e leydi. Eɗen ciftora NASA neldiino ñalnde 24/11/21 (lebbi sappo jooni) laanel ine wiyee DART (laañel) ngam hoolkisaade karallaagal deenirgal Leydi men, so tawii kaaƴal weeyo tiindiima he men (ko buɓɓondiral haayre weeyo e leydi men halkunoo kulle biyeteeɗe dinosooruuji). Jooni noon, jamma altine 26 jofi talaata 27 silto (settaambar) 2022, aadee waɗii ko meeɗaa waɗde ko tagaa koo, ɓeeynirka lappol DART ngol NASA buɓɓiima haayre weeyo, ngam selnude ɗum laawol mum. Hakkunde men e to buɓɓannde ndee waɗi too ine tolnoo e sappo e go’o miliyoŋ kiloomeer ! Laana mbuɓɓirka kaa ɓuri oto tokooso famɗude. Nde ka tiindanii buɓɓaade e Dimorfos (haayre weeye ndee wiyetee noon), e ka doga 20 000 kiloomeeter he waktu kala (20 000 km/w). Caggal nde buɓɓondiral ngal waɗi, debbo gardiiɗo gannde weeyo to NASA, hono biyeteeɗo Lori Glaze, o wiyi « en naatii jamaanu keso ɗo kattan-ɗen hankadi daɗndude koye men he buɓɓondiral e haayre weeyo waawnde bonnannde en », eɗen mbaawi ɗaanaade.  Hakkundol Dimorfos ine wona 160 meeteer. Nde alanaa en tanaa. Nde rewi ko e haayre woɗnde ɓurnde mawnude ine inniraa Didimos, nde nde taartonoo e waktuuji 11 e hojomaaji 55.

Nasa yiɗi ko ustude njuuteendi taartaarol ngol fotde hojomaaji 10, ɗum firti Dimorfos ɓallitoo Didimos, ɗuum woni waylude jirlol (bolol) Dimorfos, tawa huutorii ko buɓɓondiral ngal. Ko maa ɗoo e balɗe seeɗa nde ngannden mbele NASA yettiima ndeen faandaare walla alaa. Ɗumɗoon noon ko maa niiwnorɗe men (Hubble walla James Web) gonɗe he weeyo ɗee ɓeta ɗum. He 2024 kadi maa oropnaaɓe lottu ɓeeynirka mum en Hera ngam sunnaade Dimorfos e hitaande 2026. E ooɗo sahaa NASA woni ko e ekkaade mbele so haayre ɓujere roondaniima leydi men ndii, mbele tawa en koosii he ngal karallaagal. Elena Adams debbo aasiñoor to NASA wiyi « Miɗo sikki eɗen Leydiyankooɓe, eɗen mbaawi hankadi ɗaanoraade noppi men ɗiɗi ɗii kala. Miin kam mi harii ». Ciftinen tan ndee haayre alanaa en tanaa sibu bolol mayre ine anndaa, tee maa en nganndoy law so tawii en mbaawii haytinde nde, e hol no foti kaytin-ɗen nde ? So yahrii no yiɗiraa nii eɗen mbaawi fiytaade becce mbiyen en njiytii feere reenirde leydi men.

Hol ɗo tanaa haayre « Bennu » (noon nde wiyetee) ndee tolnii wonande en. So en tuugniima e hiisaaji cakkitiiɗi ɗii, ine hulaa no feewi nde yana e leydi men ñalnde 24 settaambar 2182 (ɗoo e duuɓi 161). Bennu ine famɗi, hakkundol mum ko 500 meeteer fat, ƴeewaa haayre boomnoonde dinosooruuji ndee, hakkundol mum ko kiloomeeteruuji 10. Kono ɗuum ina yona waɗde bonannde mawnde he leydi men. Kono ɗoo e duuɓi 160 eɗen njenanaa maa en ndañ feere woɗnde hay sinno ndeeɗoo yahraani no yiɗiraa nii.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.