Ñalɗi pinal Fonndu

0
985
Ñalɗi pinal Fonndu
Ñalɗi pinal Fonndu

Ñalnde 2 lewru colte (feebariyee) hitaande 2023 catal Fedde Ɓamtaare Pulaar Fonndu, yuɓɓinii hiirde mawnde, hiirde pinal e ganndal. Hiirde heewnde ngartam, gila e ganndal e ɓeto almudɓe catal ngal,  haa e pinal leñol fulɓe, e tawtoreede keewal ɓesngu leñol ngol. Ngal ɗoo teddungal renndinii seeremɓe diiwaan oo e winndiyankooɓe leñol ngol, haa e jannginooɓe duɗe pulaar. Jeewte juɓɓuɗe to bannge renndo men, e pinal men e diine men, fof feññinaama e ndee ɗoo hiirde. Almudɓe janngunooɓe e nder lebbi jeegom ɓennuɗi, haa keɓindii tolno gadano oo, mbaawii tabitinde ko njanngunoo koo, e nder hiirde ndee. Gila e refto, lelngo binndol pulaar tawa ko naamnde jahduɗe e jaabawuuji mumen.

Ko noon ne kadi ɓe ndeftorii binndanɗe diine ɗe ɓe njanngunoo e nder duɗal ngal. Nde ɗuum gasi, seedanteeje tolno goo ndokkiraa, wonande ɓeen almudɓe njeetato (8) jannguɓe haa kebindii oon tolno. Ina waɗi kadi seedanteeji goɗɗe ko wayi no debbo gadiiɗo joofnude Quraana e nder wuro ngoo, e dowlinɗo ndema e wuro ngoo, e gadiiɗo heɓde meer komin Bagodin tawi ko jeyaaɗo e wuro ngoo ; ɓee kala keɓii geɗe mumen. Catal ngal ruttii teddungal e mawɗo debbo moƴƴo, hono Duunu Huley. Ndee ɗoo hiirde heddiima e daartol wuro Fonndu, ngam weltaare huuɓtodinnde nde sukaaɓe Fonndunaaɓe ngaddani leñol ngol, so jannginde sukaaɓe ɓee ɗemngal mumen, e nehde sukaaɓe ɓee e diine mumen, e tafde sukaaɓe ɓee e pinal mumen. Mbelamma mawɗo e ɓee yuɓɓinɓe jeewte ɗee to bannge diine e to bannge pinal, kala e maɓɓe dokkaaɗo konngol cikkaa ko kañum ɓuri jogaade coftal e ndee hiirde, ngam weltanaade catal ngal. Ceerno Aamadu Dooro Sal e Abdullaay Sammba Joob (Kayya Joob) kirjinii pindinii, cemmbinii, janngude ɗemngal mum en neeniwal, nafoore soomiinde heen. Caggal nde ndee ɗoo hiirde ɓenni, ɗum waɗii nafoore e kiram mawɗam, sabu hannde mo woni fof e wuro ngoo, ina yiɗi ɓiyum tawee e duɗal ngal, winndittooɓe ina ngarda banngeeji fof. Yoo Geno tabitin ɗum.

Catal Fonndu ina jaara denndaangal tawtoranooɓe hiirde ndee, eɓe ndutta  ɓe teddungal, yo Geno teddin ɓe.

E min njaara denndaangal ɓesngu Fonndu, waɗnooɓe juuɗe mumen, e ngalu mumen, e peeje mumen,  ngam jaɓɓaade ndee ɗoo hiirde.

Ciimtol Mammadu Sammba Jah, hoyreejo catal FƁPM Fonndu, giɗo ngenndi pulaar.

Seedantaagal Usmaan Ñaan, hooreejo catal Kayhayɗi

« Miin e Ibraahiima Jallo lollirɗo Beɗel Alla, e ballal Geno min keɓiino tawtoreede hiirde nde Catal Fonndu yuɓɓini ñalnde  naasaande 02 colte. Min tawtoraama e innde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, min ngarii kadi e innde Catal Kayhayɗi. Hiirde ndee waɗii fayiida no feewi, sukaaɓe Fonndunaaɓe kollirii ko yooɗi, cosaan, ɓornateeri e ciŋkal men hanki e nder gaaci belɗi. Sukaaɓe janngooɓe kollirii tigi rigi mbaawka mumen, gila e jaŋde  ɗemngal ngal, haa e jaŋde diine toowɗo oo. En  njaarii seernaaɓe catal Fonndu. Ɓe keblii almuɓɓe tigi, jeewte seernaaɓe ɗiɗo tedduɓe, Ceerno Adullaay Sammba Joop lollirɗo Kayyaa Joop e Ceerno Aamadu Dooro Sal ɓeydii faayiida hiirde ndee. Gure saraaji Fonndu fof tawtoraama ndee. Hiirde ndee waɗii ngartam, yimɓe fof mbeltiima. Golle Catal Fonndu kaani ko ñemmbeede. Min  njaarii Fonndunaaɓe e ɗee golle, e ndee darnde, e ngal teddungal. En njaarii Hooreejo Catal Fonndu  hono ceerno Mammadu Jah lollirɗo giɗo ngenndi e denndaangal terɗe Catal ngal. Yo Alla sellin doole. »

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.