Jaɓɓorgo Pese Ceerno

Pesol: Ceerno

Ceerno Sileymaani Baal wirni kono maayaani

Ena waɗi e yimɓe, hay so mbirniima e gite ne, mbirnotaako haa cay e ɓerɗe walla e hakkillaaji sabu golle tiiɗɗe e...

Nguurndam Ceerno Aamadu Yero Kiiɗe

Ñalnde 12 jolal 2022, ɓesngu Muritani waasii jaalal mawngal. Ko ñalnde heen Ustaas  Aamadu Yero Kiiɗe sankinoo. Yo Alla moƴƴin jaaƴnde. Ustaas Aamadu Yero Kiiɗe...

Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi...

Ziyaara noogaas e joyaɓo Ceerno Maajakate Kah to Siwol

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE