Jaɓɓorgo Pese Goonga

Pesol: goonga

Kaalden Goonga : gosoraaɗo seerataa e laawde

Pulaar ene wiya « gosoraaɗo seerataa e laawde », kono ellee Pulaar fotnoo wiyde ko « gosoraaɗo woto aaman laawde ». Waɗde kay, hay gooto e...

Inta aanniinde

Eɗen keewi huutoraade konngol «inta aanniinde». Won meeɗɗo wiyde helmere « inta » ndee wonaa Pulaar, ko jiggaande. Kono ɗum fof e wayde noon,...

Kaalden Goonga, ko maayɗo tan booraa

Pulaar ene wiya « ko maayɗo tan booraa ». Ko haalaa fof noon, walla ko waɗaa, won ko saabii ɗum, so en njejjitaani. Sikke...

KAALDEN GOONGA : «Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso »

«Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso ». Ko nii keew-ɗen duworaade so eɗen kaalda e mawɓe men, ɓe ɗamini-ɗen mbaɗanii en fotde nde...

KAALDEN GOONGA : ko woni ko ɗum haawnii haaɓnii no suudu...

Mi refta e konngol haaliyanke jiynooɗo ko faamaani, haawaa huli wiyi « ko woni ko ɗum haawnii haaɓnii no suudu wiinndu, niɓɓuru, ruŋtiindu...

KAALDEN GOONGA : «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko ...

Pulaar wiyi «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko  kaalnoo». Kono tawde awluɓe mbiyi «so waɗooɓe ngasnaani waɗde haalooɓe ngasnataa haalde», alaa...

KAALDEN GOONGA : “« Yiɗ mo woni fof, ine moƴƴinaa gondigal”

Ko yonti fof haalee. Sikke alaa noon, yonti haaleede hannde ko pooɗondiral baɗnongal ɗoo e Muritani, ñalnde 22 Suliyee 2019. Pooɗondiral jowitiingal...

Kaalden Goonga : “deƴƴere wonaa yejjitde”

«Deƴƴere wonaa yejjitde ». Ngol konngol heewnoo naneede ko e yeewtere « suɓo ɓelɗo ma ndokkaa mo njiɗan ɗaa ». Ellee kadi...

KAALDEN GOONGA : Haala wonaa njuɗu, kono ene waklitee

Pulaar dee wiy “ko yonti fof haalee”. Tawde noon yonti ko cuɓagol gonoowo hoyreejo leydi Muritani, en mbaawaa waasde haalde heen no...

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE