Jaɓɓorgo Pese Goonga

Pesol: goonga

KAALDEN GOONGA : Haala wonaa njuɗu, kono ene waklitee

Pulaar dee wiy “ko yonti fof haalee”. Tawde noon yonti ko cuɓagol gonoowo hoyreejo leydi Muritani, en mbaawaa waasde haalde heen no...

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0