Jaɓɓorgo Pese Hooreleydaagu

Pesol: hooreleydaagu

Suɓngo hooreleydaagu : Lomlomtondiral koninkooɓe

Ñalnde 22 suweŋ 2019, Muritaninaaɓe njatii e keewal suɓaade potɗo lomtaade Muhammed Abdel Asiis e gardagol leydi mum en. Woote ɗee mbaɗii...

Kaɓɓondiral “Nguurdiigu” e suɓngo gardiiɗo

Ñalnde 6 lewru abriil 2019 (seeɗto) Kaɓɓondiral « Ngardiigu » toɗɗiima Dr Kan Haamiidu Baaba ngam wonande ɗum ƴamoowo lefol laamu...

Maa yah walla Yahataa ?

Maa heewɓe mbiy hol ko addi ngal naamnal ne ? Addi ngal, ko oɗon nganndi, caggal kuudetaa mo...

Gardagol leydi : wontii “ittamko daande”?

Ñalnde 21 noowammbar ɓennuɗo ndee, hooreejo leydi oo, honoMuhammed Abdel Asiis, teeŋtinii ɗaɓɓataa manndaa tataɓo ngam ɗooftaade Doosgalleydi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE