Jaɓɓorgo Pese Malal

Pesol: malal

KAALDEN GOONGA, alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo !

Nde min ngoni sukaaɓe, ene woodnoo e fedde amen, gooto mo nganndu-ɗaa, ko kañum waawi yimɓe ɓee fof. Kala ko o yiɗi,...

Kaalden Goonga, ko maayɗo tan booraa

Pulaar ene wiya « ko maayɗo tan booraa ». Ko haalaa fof noon, walla ko waɗaa, won ko saabii ɗum, so en njejjitaani. Sikke...

Kaalden Goonga : Hakkunde seɓɓitaade e teɓɓitaade, heɓɓitaade ene heƴa ɗoon

«…Gila celle ƴellitii haa safrooɓe ceeki deedi, haa hannde won wajiiɓe ene ndartii ne nguuri woondu …». Ɗum ko jubbanngel e yimre...

KAALDEN GOONGA : « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya...

Mboɗo nanatnoo haaliyanke gooto ene wiya « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya bawɗi ». Mi anndaa so tawii mi faamdii ko...

KAALDEN GOONGA : “Mo tafi hoore mum, ƴeeŋna mbuure”

Pulaar ene wiya : « so neɗɗo tafatno hoyre mum, ƴeeŋtinta ko kaŋŋe ». Nde tawnoo gooto fof, so wonii e nder fasɓe mum,...

KAALDEN GOONGA : So kodde nanndii e caakri, cuwaa koddo tawo

Ko noon ne, so ñiiri faaydaama e gosi, ñiiraaki tawo. Ɗee geɗe ɗiɗi fof kolli koko gollaa koo yonaani, yo liggey ɓeyde....

KAALDEN GOONGA : Holi kaɓdiiɗo men ?

Hannde, ko ngal naamnal naamni-ɗen. Walla so en laɓɓitinii ngal mbiyen « mbele en ngadoraaki ɗo potno ɗen sakkitoraade »? Sikke alaa, goytaali ɗii...

KAALDEN GOONGA : “« Yiɗ mo woni fof, ine moƴƴinaa gondigal”

Ko yonti fof haalee. Sikke alaa noon, yonti haaleede hannde ko pooɗondiral baɗnongal ɗoo e Muritani, ñalnde 22 Suliyee 2019. Pooɗondiral jowitiingal...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0