Jaɓɓorgo Pese Nuwaadibu

Pesol: nuwaadibu

Yeewtere pinal catal FƁPM Nuwaadibu

Ñalnde dewo hoyre biir tati silto 2023 (3/9/2023), Catal FƁPM Nuwaadibu yuɓɓinii yeewtere ngam hirjinde terɗe lohɗe ɗee e denndaangal Nuwaadibunaaɓe.  

Nuwaadibu : Daartol Mawluud

Ko hikka waɗti hitaande 50ɓiire (1969 - 2019) ko jamma jibineede NELAAƊO ALLA, (JKM) fuɗɗii mawnineede e nder wuro Nuwaadibu. Ñalngu nguu...

Udditgol duɗal to catal FƁPM Nuwaadibu

Ñalnde alet 6 oktoobar 2019, waktu 6ɓo kikiiɗe, udditii ɗo Nuwaadibu ɗoo duɗal mawngal jaŋde Pulaar to Ekkol Baro (jaŋde lesre e...
Tufnde jolnirde kaaƴe : Snim Nuwaadibu

Booynagol jawdi : SNIM, ngonka paaynuka

Ko ina wona jooni duuɓi 3, gila coggu njamndi yani, heewɓe ceyfitii no SNIM ardoraa nii, njeertinii ko faati e ngonka mum....

Hiirde Catal F.Ɓ.P.M. Nuwaadibu, ñalnde 06 mee 2017

Ñalnde Aset 06 mee 2017, catal Nuwaadibu fedde Ɓamtaare pulaar e Muritani yuɓɓinii hiirde pinal mawnde, nder Nuwaadibu, tawi fayndaare mum ko ummanaade mahde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE