Jaɓɓorgo Pese Suudu

Pesol: Suudu

Goomu sarɗooɓe : Naamne tati feewde e Kajjata Maalik Jallo, hooreejo...

Fooyre Ɓamtaare (FƁ) : Sokna Kajjata Maalik, aɗa waawi haalande min maanaa Goomu depiteeji ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije ngu cos-ɗon he nder...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0