Maalik Saar, “… Hakke rokketaake, heɓtete”

0
1693

Mawninten ko FƁPM, duuɓi mum 30. Fedde nde so tawiino ko neɗɗo wiyetee ko sagata. Hersintonoo ko hanki nde njooɗi-ɗen ɗoo nde tawen fedde nde ina lada, kono en nganndii nde ladaani, ko sagata timmuɗo njogi-ɗen ɗo. Banndiraaɓe, geɗe keewɗe kaalaama ɗo, haa arti ko wayi no Duɗal Ɗemɗe Ngendiije, kono paamen fotde rokkirtaake, teettete. Paamen kadi ko dental rookata yimɓe kala ko ina heɓee.

On ndentii alaa ko ndonku-ɗen waɗde, alaa ko ndonku-ɗen dañde, kono so en carondirii, mo woni kala fayii bannge mun mi sikkaani so tawii ma en mbaaw lijjitde ko heewi. Miin kalfinaa-mi ko faggudu. Paamen yarlitare mehre waawaa gasde hannde, alaa e sago faggudu wona heen.

Eɗen nganndi hannde njentudi ɓurndi yaawde ko e mikrookeredi, ko banndiraaɓe men rewɓe ɓe ɓuri jogaade ɗum, nde tawnoo hoolaare ko toon ɓuri heedtude, wonaa noon waaweede kono ko noon ɗum yahri. En mbaɗii mikrookeredi e nder FƁPM, eɗen nodda yimɓe ɓe yo ngar, tammboo ɗum, en mbiyaani ko Ɓamtaare Pulaar tan jeyi.