Sankaare Jagodin mo Bagodin

0
1567

Ɓesngu Muritani e leñol Fulɓe e kuuɓal mbaasii ɗoo jaalal Pinal, baayeteeɗo haala, fanniyanke beeɓaaɗo konngol. Aadama Sih ganndiraaɗo Jagodin to Bagodin yaltii e men. En nelda duwaaw feewde e denndaangal ɓesngu Bagodin, teeŋti e galle makko.

Yo Geno waɗ fooftorde makko e nder aljannaaji hakkunde nammbuuji bewɗi ñebbe, buudi e jayeeje. Seydi Sih ñebbe kay malaama hankadi!

Ɓesngu Muritani e leñol Fulɓe e kuuɓal mbaasii ɗoo jaalal Pinal, baayeteeɗo haala, fanniyanke beeɓaaɗo konngol. Aadama Sih ganndiraaɗo Jagodin to Bagodin yaltii e men. En nelda duwaaw feewde e denndaangal ɓesngu Bagodin, teeŋti e galle makko.

Yo Geno waɗ fooftorde makko e nder aljannaaji hakkunde nammbuuji bewɗi ñebbe, buudi e jayeeje. Seydi Sih ñebbe kay malaama hankadi!