Hol ko woni AQMI ?

0
2329

 

AQMI jibinaa ko caggal naatgol GSPC  e nder Al Kayda mo Ben Laaden. GSPC ko fedde jihaadi Alaserinaare sosaande e hitaande 1998, e sahaa nde GIA (Goomu Lislaam njogitiingu, hono Groupe Islamique armé). Caggal nde ngu naati les wimmbo Al Kayda, ngu sarii e nder diiwaan Saahal oo kala, gila Muritani haa Niiseriyaa, ƴaaŋan maa Mali e Niiseer. Ina wiyee wonnoo fayndaare Ben Laaden nde AQMI sosaatee nde ko Orop, kono, nde tawnoo  toon ina metti heɓde, ɓe ngarti e Saharaa.

 

AQMI jibinaa ko caggal naatgol GSPC  e nder Al Kayda mo Ben Laaden. GSPC ko fedde jihaadi Alaserinaare sosaande e hitaande 1998, e sahaa nde GIA (Goomu Lislaam njogitiingu, hono Groupe Islamique armé). Caggal nde ngu naati les wimmbo Al Kayda, ngu sarii e nder diiwaan Saahal oo kala, gila Muritani haa Niiseriyaa, ƴaaŋan maa Mali e Niiseer. Ina wiyee wonnoo fayndaare Ben Laaden nde AQMI sosaatee nde ko Orop, kono, nde tawnoo  toon ina metti heɓde, ɓe ngarti e Saharaa.

  • Hol ardiiɓe AQMI

Ko Abdel Maalek Durukdel (Abuu Musaab) gila 1994. Ko o ganndo ko fayti e Shimii (Chimie). O rewri ko e Jordaaninaajo biyeteeɗo Abuu Musaab al Zarqawi, gardiiɗo fedde nde to Iraak ngam naatde Al Kayda. Durukdel sosii tuddule ekkito hare to Kabili ngam heblude sanɗaaji jihaadi ummoriiɗi to Maruk, Libi, Tunisi, Muritani, e nokkuuji goɗɗi. Aɓe ngona 200 haa 300 e nder cukkiri Kabili.

  • Njuɓɓudi AQMI

AQMI waɗi ko goomuuji goomuuji, hono ‘katibaaji’ (keeweendi «katiba») e nder Saahal e Saharaa. Ɗi ngonataa ɗo gootel. «Katiba» ko innde goomuuji konu dillere ndimaagu Alaseri (ALN) nde haɓantonoo ndimaagu Alaseri nde. Katiba kala ina jogii «amiiru» mum, tee ina waɗi capanɗe tergal. Toɗɗotoo amiraaji ɗi ko Abdel Maalek Durukdel. Ɓurɗi mawnude ɗi ko ɗiɗi :

– Katiba hirnaange, ɓurɗo waawde yande e Muritani. Ardii mo ko Moktaar bel Moktaar (Khaled Abuu walla «Mister Marlbor»).

– Katiba fuɗnaange baggoowo hakkunde worgo Tunisi e rewo Niiseer e fuɗnaange Muritani e Caad. Ardii mo ko Abiid Hammadu ganndiraaɗo kadi Abdel Hamiid Abuu Zayd.