Daa Abdel Jeliil : «ko wiyaa e Asiis koo ina woodi »

0
1442

Ñalnde 22 mee 2013, Daa wul Abdel Jeliil, meeɗnooɗo wonde kalifu geɗe nder leydi, hokkii dalillaaji nay, ɗi o wiyi « njonii ngam goongɗinde ko daande Abdel Asiis ƴettanoo ina haalda e goɗɗo, haala kersiniika, e dallinde jokkondiral makko e narkotarafikaa en (tarafikaaji dorog) ». Ko jaayɗe Muritani mbayyinnoo haala «termo-termo kersiniiɗo» ɗo sikkaa ko persidaa Muritani, hono Muhammed Abdel Asiis haaldatnoo ɗoon e telefoŋ e Iraknaajo gooto, biyeteeɗo Alawi, gonɗo to Ganaa.

E yeewtere hee, ina haaletenoo heen « yebbitde bakane … udditde bakane e rokkude ɓe miliyoŋaaji ɗiɗi ngam ñawndude haala kaa … min ngalaa feere woɗnde ». Dalillaaji Abdel Jeliil ko nii mbayi : E wiyde makko, daliilu gadano oo, ko tuumaaɗo oo, hay so haalaani, ina goongɗini ɗum. «Wul Abdel Asiis jokkondirii e yaltinɓe yeewtere ndee, tee ɗaɓɓirii won ɗeen leyɗeele ballal mbele hoto njaltinde goɗɗum ».

Daliilu ɗiɗmo oo, ko gooto e depiteeji bammbuɗi persidaa Asiis (El Kaliil wul Teyyib) e ooɗoo doosiyee wiyii wonde Abdel Asiis « yeewtidii e Iraknaajo oo ngam jaɓnude ɗum arde gollaade e Muritani ». Ɗoo, Abdel Jeliil siftinii wonde « Asiis yamiriino Iraknaajo oo yo ƴettu miliyoŋaaji ɗiɗi e kopporfoor ». O wiyi omo naamndii, kanko Abdel Jeliil, « Hol no omdafeer (homme d’affaires) heɓirta jamirooje Asiis ngam gollaade e Muritani ? Hol no Kummaba Bah, mo nganndu-ɗaa ko doktoor ñiiƴe, halfinirtee yo toppito ko wayi nii ? » Yanti heen, hooreejo bayyino jaaynde ‘’La Tribune’’, hono Muhammed Faal wul Umeer, won ko winndi e nde wul Abdel Asiis ƴaaŋata Burkinaa Faso, tawi wonaa laamu ndiin leydi bismii ɗum, tawi kadi wonaa caɗeele karallaagal, kono ko ngam fadde oon Kummba Bah gooto, haa adda keesuuji mum.

Daliilu tataɓo oo ko «jiyndiral Abdel Asiis e tarafikaaji dorog ɗo kanndaa Nuwaasoot ɗoo, tee won e mum en nanngaama caggal ɗum sabu mum en yooɓtoreede tarafik dorog».

Daliilu nayaɓo oo ko « innde Abdel Asiis sowtaa e doosiyeeji jotondirɗi e dorog koo, bettaani hay Muritaninaajo gooto ».

Daa wul Abdel Jeliil wiyi ina heɓii e saaktude dalillaaji goɗɗi jogii ɗii, so tawii yimɓe wonduɓe e laamu ɓee (keeweendi politik) jaɓii arde yeewtideede ɗum to rajo walla to tele. Kono, o wiyi, omo huli wonde, woni ngoƴa jaayɗe laamu ɗee hannde, ko haalde ko faati e woote depiteeji e meeruuji walla CENI mo nganndu-ɗaa «woni ko e gooto e galleeji Muhammed wul Abdel Asiis to leegal Nuwaasoot biyeteengal Tefrag Seyna jooɗngal ngal».