Ɗo dummbaaɓe ndahata reenooɓe

0
2280

Kala ko meeɗaa yiyeede, maa yiye, so fenaande  sañii geese.  Jamma 23 saawiyee jofi 24 saawiyee 2015, huunde haawniinde waɗii to kazoo Nuwaasoot : salafiyuun en dummbanooɓe koni gardeeɓe ɗiɗo, mbiyi so yimɓe mum en timminɓe ko taƴananoo e kasoo ngoppaaka, ko warooɓe gardeeɓe ɓee.

Kala ko meeɗaa yiyeede, maa yiye, so fenaande  sañii geese.  Jamma 23 saawiyee jofi 24 saawiyee 2015, huunde haawniinde waɗii to kazoo Nuwaasoot : salafiyuun en dummbanooɓe koni gardeeɓe ɗiɗo, mbiyi so yimɓe mum en timminɓe ko taƴananoo e kasoo ngoppaaka, ko warooɓe gardeeɓe ɓee.

 Ɓe mbuurnii nokkuuji keewɗi e dummbirde hee. Gardeeɓe ɓee mbiyetee ko Muhammed Bubakar Muusaa e Seek Siidi el Muttaar.

Caggal ɗuum ko koreeji maɓɓe nootii heen, kawriti ɗoon yeeso kasoo hee, ɓe nanngondiri ɗoon e gardeeɓe ɓee.

Caggal nde salafiyyuun ɓee njeewtidaa, ɓe njaɓii woppitde heen garde gooto, caggal nde ɗiɗo e maɓɓe njalti kasoo. Nde salafiyuun ɗiɗo woɗɓe kadi njaltinaa kasoo, garde ɗiɗmo kam ne woppitaa.