Gacce e mbatulaagu

0
1451

E wiyde jaaynde L’Authentique « Goomu sukaaɓe ɗeɓii fiyde depitee batilo biyeteeɗo Kaliil wul Teyib » ñalnde talaata 10 saawiyee 2017, sabu maɓɓe sekande ngawlaagu mum ɓurtungu feewde e mawɗo leydi ndii. Ɗum waɗnoo ko e kewu mo leñamleñameeɓe safalɓe, hono anndiraaɓe Naseeriste en e baasiste en,  njuɓɓinnoo ñalnde heen to galle sukaaɓe kiiɗɗo too, ngam maanditaade maayde Saddaam Huseyni.

Caggal nde jime keewɗe njimaa ɗoon, Kaliil wul Teyib ƴetti konngol, o limti yimɓe ɓe aarabeeɓe paarnorii hannde (e miijo makko), ko wayi no Saddaam en, Naseer en, e Muhammed wul Abdel Asiis en. O ɗaɓɓiri tawtoraaɓe ɓee nde mballata Asiis haa heɓa manndaa tataɓo.

« Ko ɗoon sukaaɓe wonnooɓe ɗoon ndiggitii, peewi e makko, kappani silkitde mo ». Mawɓe tawtoranooɓe ɓee kam en ummii njalti nokku oo. Daɗndi mo ñalnde heen tan ko jaambureeɓe yaltinirɓe damel cuuɗingal, hakkunde kuɗdi e ƴattooje.

Kaliil wul Teyib noon meeɗiino wonde e luulndo sibu ko o tergal APP (parti Masawuud Bulkayri) o wonnoo hade makko jamfaade ɗum tawi ina waɗi mo depitee. Gila ndeen, o woni ko e daɗndu hollude Abdel Asiis kanko ɓuri Aduna oo fof horsinde ɗum. Omo jeyaa kadi e ɓeen muritaninaaɓe yahnooɓe Tiripoli, njaltini toon bayyinaango  ñalnde 23 mars 2010 ngam wiyde Kaddaafi wonde « ko caggal mum ngoni, ko jamirooje mum ɗooftii… ». Ndaw ko haawnii e ɓee jaambareeɓe nanngeteeɓe ina cuuɗii e gasɗe doombi walla tuwooji nawooji diƴƴe luuɓɗe ! Kaliil !

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.