Tinndol : Fowru e mbaroodi e ɓikkon mum

3
6847

 

Wonnoo ɗoo ko fowru. Ndu sumi ladde fof. Ndu wiyi : « Ndee ladde sukkunde, hay batte yiyeetaake heen ! Miin sumi nde ! » Ndu wii : « Ladde sukka tan, a dañataa hay ko ñaam-ɗaa ? Kulle fof corniima heen. Huunde wontaa sorno ɗoo, tawa mi yiyaani ɗum ! »

Ndeke cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa kooñi. Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum, ina hawsa. Ndu wiyi : « Kaawu Mbaroodi, miin sumi ladde ndee fof, kulle fof tan cornoo e ladde, hay huunde a yiyataa ! Miin sumi ndee ladde reedaande ! Ñawu, jooni dey ko felti ɗoo fof, mi yiyat ɗum ! » Mbaroodi wiyi : « Aan kay, ko cumu maa nguu sumi ɓikkon am kon ! »

Fowru ndaari leydi tan yiyi ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke, ina kooñi. Fowru wii : « Alaa, Kaawu Mbaroodi, a yiyii, cumu am nguu, nde ndu faandii ɗoo tan, ngu waɗi keel, ngu faati too. Cumu am nguu yettaaki gaay. Wonaa miin ! »

Mbaroodi wiyi : « Hannde ko mi baroowo ma tan. Aan kuɗaaɗo oo, a anndaa ko dunndu reeni mbaroodi, mbaroodi reeni dunndu, ko dunndu reeni en, enen fof ? »

Fowru dogi ronki yiyde dunndu ɗo suuɗii. Mbaroodi aafi fowru …

3 JOWE

  1. min mbeltiima sanne yoo allah yoɓ on moƴƴere heeriinde; ngal alluwal ina walli renndo’ngo sanne, njokkee golle e binndanɗe mon ɗe ko musiɗɗo mon siraaji Joob lillirɗo Ngenndiyanke Joob mi yettii on kaaɗtudi njettoor

  2. Banndiraaɓe tedduɓe on calminaama de,o ɗon weltanaa e kala sahaa sabu golle mon partam lamiije ɗe mbatton yoo geno sellin on semmbina on haa mbaawon timminde pandaale mon. Aamiin ko musiɗɗo mon Suleymaane Alfah Soh .lonlirɗo jiɗɗo pulaagu,

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.