Tinndol : Fowru e mbaroodi e ɓikkon mum

2
3099

 

Wonnoo ɗoo ko fowru. Ndu sumi ladde fof. Ndu wiyi : « Ndee ladde sukkunde, hay batte yiyeetaake heen ! Miin sumi nde ! » Ndu wii : « Ladde sukka tan, a dañataa hay ko ñaam-ɗaa ? Kulle fof corniima heen. Huunde wontaa sorno ɗoo, tawa mi yiyaani ɗum ! »

Ndeke cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa kooñi. Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum, ina hawsa. Ndu wiyi : « Kaawu Mbaroodi, miin sumi ladde ndee fof, kulle fof tan cornoo e ladde, hay huunde a yiyataa ! Miin sumi ndee ladde reedaande ! Ñawu, jooni dey ko felti ɗoo fof, mi yiyat ɗum ! » Mbaroodi wiyi : « Aan kay, ko cumu maa nguu sumi ɓikkon am kon ! »

Fowru ndaari leydi tan yiyi ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke, ina kooñi. Fowru wii : « Alaa, Kaawu Mbaroodi, a yiyii, cumu am nguu, nde ndu faandii ɗoo tan, ngu waɗi keel, ngu faati too. Cumu am nguu yettaaki gaay. Wonaa miin ! »

Mbaroodi wiyi : « Hannde ko mi baroowo ma tan. Aan kuɗaaɗo oo, a anndaa ko dunndu reeni mbaroodi, mbaroodi reeni dunndu, ko dunndu reeni en, enen fof ? »

Fowru dogi ronki yiyde dunndu ɗo suuɗii. Mbaroodi aafi fowru …

2 JOWE

  1. min mbeltiima sanne yoo allah yoɓ on moƴƴere heeriinde; ngal alluwal ina walli renndo’ngo sanne, njokkee golle e binndanɗe mon ɗe ko musiɗɗo mon siraaji Joob lillirɗo Ngenndiyanke Joob mi yettii on kaaɗtudi njettoor

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa