Debbo juɗɗo ɓiɗɓe mum

0
1738

Alla dee anndi ko oo yumma woni e yummiraaɓe ! Oo ƴettuɗo teewu mum, so ɓiɗɓe ɓe jibini e reedu mum, juɗi ɗum en e fuur haa ɓenndi, foti ɗum en, neldi fotooje ɗee ceerseero mum, hono baaba mum sukaaɓe ɓee.

Ɗum wonaa daarol, wonaa tinndol, ko huunde waɗnde jamma alkamiisa 12 oktoobar to wuro Atlanta, to Dental dowlaaji Amerik. Nde o waɗi bone makko haa o gayni, Lamora Williams -debbo oo wiyetee noon) noddi baaba mum sukaaɓe ɓee, o holli ɗum e wideyoo ko o woni e waɗde koo, so juɗde sukaaɓe mum. Oon noddi polis ɗoon e ɗoon, nde ɓe njettii tawi ko gasatnoo gasii, sukaaɓe ɓee maayii, ina portaa e leydi. Sukaaɓe ɓee njahratnoo, heen gootel ko duuɓi 2, ngela hitaande wootere. Kanko debbo oo ko o diwo jahroowo e duuɓi 24.

Caggal nde wiɗtooji mbaɗaa, tawaa Lamora sellaani, ina wondi e ñawu fittaandu keɓtiingu ɗum e maayde baaba mum tawi ina yahra e duuɓi 19. Ɗuum kam ma a taw ko yiɗde juutnude tan, kono juɗɗo neɗɗo, alaa ko haali ɓiyum mo saawi e reedu mum, ina anndaa wonaani e sago mum !

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.