Muritani – Senegaal, nanondire moƴƴere

0
2946

Muritani e Senegaal nanondirii gollodaade woyndu gaas  yiytaandu e keerol mum en, inniraandu “Grande Tortue, Ahmeyim”, e feccude hakkunde rip, kala ko dañaa heen.

Leyɗe ɗiɗi ɗee ciifondirii kadi nanondiral ɗiɗmal panndanoongal ko ɓooyi, paatungal e awooɓe senegaalnaaɓe. 

Jamma talaata 22 jofi alarba 23 saawiyee 2019, parlemaa Muritani jaɓii nanondiral gollodaade woyndu gaas ngal laamuuji leyɗe ɗiɗi ɗee ciifnoo ñalnde 9 feebariyee 2018 to Nuwaasoot. Ñalnde 21 desaambar 2018 kadi, laamuuji leyɗe ɗiɗi ɗee ciifdiino nanondire cakkitiiɗe ngam gollodaade e yeñtinidde gaas jiytaaɗo nder geec e keerol hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee.

Ñalnde 21 desaambar 2018, laamuuji leyɗe ɗiɗi ɗee ciifdii nanondire cakkitiiɗe ngam gollodaade e yeñtinidde gaas jiytaaɗo nder geec e keerol hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee. Woyndu gaas nduu wiyetee ko «Grande Tortue Ahmeyim» (GTA), e ndu waɗi ko ina abboo e 450 miliyaar m3 gaas. Muritani e Senegaal pelliti ko feccude hakkunde rip kala ko dañaa heen. Makki Sal hollitii, e yeewtere waɗdunoo e jaaynooɓe ñalnde 31 desaambar 2018 ndee, wonde waɗi leyɗe ɗiɗi ɗee feccude rip ko fawaade e “natal lelngo feto gaas ngoo ƴettaanoongal ko adii”. O wiyi kadi, kanko e persidaa Asiis, aɓe ngoƴaa “kisnugol deeƴre e kisal gonngal hakkunde ɓesnguuji men ɗiɗi ɗii. Duuɓi joy kala, maa ƴeewndo haralleewo waɗe ngam ƴeewtaade lelngo sewnde ndee ngam yahdinde heen geɗal leydi kala foti heɓde heen”. Ɗuum waɗi ko e njillu Makki Sal, hooreejo leydi Senegaal, waɗi e Muritani ñalnde aljumaa 21 desaambar 2018. Sikke alaa ngalɗoo nanondiral gollodaade ko huunde mawnde wonande ɓesnguuji Muritani e Senegaal.

Ñalnde 19 desaambar kadi, jaagorɗe awo Senegaal e Muritani ciifdii nanondiral dokkowal awooɓe senegaalnaaɓe 400 yamiroore awo, potɗe hesɗitineede hitaande kala. Kala ko ɓe nanngi ɓe ƴeeŋtinta ɗum ko yeeso haralleeɓe awo muritaninaaɓe. Laamu Senegaal huniima ƴettude kala peeje mbele arooɓe ɗo Ndar ɗoo « huufde e reende » ko ƴeeŋtintee koo, ina toppitee no moƴƴi. Ngalɗoo nanondiral ko kabaaru belɗo wonande awooɓe Ndar, kono kadi ko kabaaru belɗo wonande Muritaninaaɓe, haɗtinooɓe liɗɗi gila awooɓe senegaalnaaɓe toowtinaa. Ina hollitaa e nanondiral ngal wonde “gollooɓe awo muritaninaaɓe ina njamiraa hasde laaɗe awo senegaalnaaɓe e kaɓirɗe mum en, ngam huuɓnude soklaaji cakkudi Muritaninaaɓe”.      BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.