Hol ko woni 5G ?

1
3068
Natal yerondiro waamo yontaaji telefon cinndo
Natal yerondiro waamo yontaaji telefon cinndo. Iwdi natal ngal : http://www.robots-et-compagnie.com/connexion-debit-usages-ce-que-nous-reserve-la-5g-prevue-des-2019/

Winndannde yaltunde e lewru suweŋ 2019 (luural Siin-Amerik)

So a nanii walla a yiyii « 5G » ina winndaa, anndu ɗum ɓuri toɗɗaade tawo e sahaa jooni oo, ko telefoŋaaji jogeteeɗi e juuɗe ɗii, hono telefoŋaaji cinndeteeɗi ɗii, ɗi yimɓe kuutortoo jooni ɗii, naatnuɗi mbayliigaaji mawɗi e nguurndam aduna oo. Jolgol majji ko huunde mawnde, sibu ko adii ɗi, woodnoo tan ko telefoŋaaji jokkiiɗi e ɓoggi ɗii, joɗɗinteeɗi e galleeji walla e birooji ɗii.

So oɗon ciftora, nde ɗi puɗɗii naatde ɗoo ndee (nder Muritani), ko noddude e jaabaade tan ɗi nafatnoo : ɗiin ngoni Yonta (Génération woni « G ») gadano (1G). Caggal ɗuum, Yonta ɗimmo joli, oon woni 2G : ɗoon, ɓeydii e noddugol hee waawde neldude mesasuuji binndaaɗi daɓɓi, ɗi ɓurataa 160 alkulal/maande biyeteeɗi SMS (Short Message Service woni Sarwiis Mesasuuji Daɓɓi) walla kadi mesasuuji juutɗi, walla mesasuuji hito, maa nate, biyeteeɗi MMS (Multimedia Message Service). Caggal ɗuum, yonta tataɓo oo, hono 3G, yimɓe mbaɗti seŋoraade telefoŋaaji mum en e enternet : ko e oo yonta tataɓo njahraten ɗoo e Muritani. Telefoŋaaji men ina ceŋoroo mo e Facebook, e WhatsApp, e Google, eɗen njeeɓra mo filmuuji ekn, kono enternet oo, ina leeli seeɗa. Mi yiyii, so sukaaɓe ina ngawtoo filmo ngam yeeɓoyde ɗum, ko maa ɓe pada fotde waktuuji keewɗi, nde filmo oo gasa tellaade. Waamo (débit) enternet makko (ko o jippinta e keɓe e mudda dotaaɗo) oo heewaani ɓurde 2 Mbps (megaabituuji 2 nder leƴƴannde kala). Yonta nayaɓo oo, hono 4G walla LTE (Long Terme Evolution), suwaa tawo naatde Muritani, kono waamo enternet makko ina sowoo mo 3G oo fotde laabi 10, ko waamo toowngo, ango yaha haa hedde 150 Mbps, kadi enternet makko ina yaawi no feewi : ko neɗɗo awtotonoo e waktu, maa waaw awtaade ɗum e hojomaaji 5 haa 6. Ooɗoo yonta naatii leyɗe mawɗe ɗee gila 2011, ɓooyaani ko o fuɗɗii naatde Afrik (Yeru o naatii Senegaal ko ina wona hitaande jooni).

Fotii, en njettiima e 5G gulleteeɗo oo. Ooɗoo Yonta dee addani TRUMP finnande Huawei, nde tawnoo ko kañum tan tawo e ooɗoo sahaa mo mbinndaten, heblanii ɗum ; daɗi heen sosiyateeji Amerik e ɗi leyɗe hirnaange goɗɗe ɗee. Waamo makko pattamlamo to bannge tooweeki, sibu, kanko fof wonde e telefoŋ, maa ɓadoyo walla nii o ɓurtoo  waamo leeɓol giiɗal (fibre optique), woni ko ɓuri 1 Gbps (jigaabit leƴƴannde kala), tee njaaweeki makko maa sowoyo mo 4G oo fotde laabi 100, sowoyoo mo 3G oo fotde laabi 2 500.

Kanko “5G” oo so o arii, maa on njiy antenaaji mbayloo seeɗa, tawa njokkondirta tan ko e kaɓirɗe ceŋiiɗe. Ɓure makko kanko 5G oo, ko kaɓirɗe keewɗe ina mbaawi seŋodaade laawol gootol e enternet (telefoŋaaji, teleeji enternet, montoruuji, otooji nawooji koye mum en, e miliyoŋaaji miliyoŋaaji geɗe goɗɗe…). Hay safroowɓe maa mbaɗtu huutoraade mo ngam oppirde ñawɓe tawa ko e ayaawo. Maa yimɓe wonɓe e nokkuuji ceertuɗi mbaɗtu yeewtidde tawa ayaawuuji mum en ina ngoni ɗo gootel, e geɗe goɗɗe keewɗe ɗe en mbaawaa limtude : ko mbayliigu mawngu “5G” naatnata e nguurndam yimɓe e denndaangal fannuuji. Ɗumɗoon noon ardata ko e telefoŋaaji kesi, jahdooji heen.

Natal yerondiro waamo yontaaji telefon cinndo
Natal yerondiro waamo yontaaji telefon cinndo

Ɓetirɗe

l Kilobits (Kb) : woni ujunere bit ; l Megabit woni Miliyoŋ bit ; l Gigabit woni Miliyaar bit.

l Bit ko limre : « 0 » walla « 1 ». Ko ɗuum ordinateer gollortoo. Ɗum noon, Megabit, ko miliyoŋ « 0 » e « 1 ».

Kilobit/leƴƴande (Kbps), Megabit/leƴƴannde (Mbitps), Gigabit/leƴƴannde ko ɓetirɗe keeweendi kabaaru. Ɓetirgal goɗngal ina woodi, biyeteengal : Oktee (Octet e Farayse, Byte e Engele). Oktee ko lime 8 tawa ko « 0 » e « 1 ».

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Répondre à Aamadu Jah Haaytu jaabaade

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.