Aadama Sih ! Ngenndiyankooɓe cuniima !

0
929
Aadma Sih
Aadma Sih

Ñalnde 26 desaambar 2019, musiɗɗo men Aadama Sih waɗii en yeeweende. Aadama Sih sankiima ñalnde oon ñalawma niɓɓo. Waɗi en wiyde o waɗii yeeweende, ko kanko yeewtiratnoo en daande makko welnde ndee. Sibu Aadama Sih ko jimoowo ŋanaa wonnoo. 

Wonande ɓe nganndaano, Aadama Sih jeyaa ko e yimatnooɓe e « Diɗɗal 7 Saawiyee » e kitaale 1980. Ko o yimatnoo toon koo noon wonaa jimɗi naalanke no faamretee e renndo men nii, alaa ! Aadma Sih yimatnoo toon ko ko gooto e men kala teeɗantoo koo, so ndimaagu, so wellitaare, so potal, so nuunɗal hakkunde yimɓe e nder leydi, ko ɓamtaare leydi…  Waɗi noon, Aadama Sih ko ngenndiyanke kuɓɓuɗo wonnoo, kaɓaaɗo hare ndimaagu e nuunɗal gila ina woni suka. 

Ko ɗuum nii waɗi mo jeyeede e terɗe gadane Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Hol mo nanaani daande makko ? Hol mo heɗaaki jimɗi makko ? Ɗoo e Muritani, kala keɗotonooɗo yeewtere Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e kitaale 1980, nanii daande makko e udditirde e uddirde yeewtere ndee : « Ɓamtaare Pulaar salminii on, Ɓamtaare Pulaar bismiima on… Taaree, taaree, taaree mooɗon ɓamtooɓe Pulaar ! ». Ɗoon kadi woni ɗo nanaton daande Jibi Hammee Lih (Yo Alla moƴƴu e maɓɓe).

E duuɓi cakkitiiɗi ɗii, ko kanko wonnoo njaatige FOOYRE ƁAMTAARE to Ɓoggee. Ndeke Fooyre waasii njatige !

So won yimooɓe ngenndiyankaagal mum en, so won yeeytotooɓe darnde mum e golle mum en, Aadama Sih jeyaaka heen. Aadama Sih jeyaa ko e ɓee « ngenndiyankooɓe suuɗiiɓe », gollirooɓe «sabu Alla», ɓe njiylaaki heen hay huunde so wonaa ndimaagu aadee, e nuunɗal hakkunde yimɓe ngal diine men Lislaam yamiri ngal. 

Aadama tuɗɗiima leppi leydi, leydi tuɗɗii mo leppi teddungal, o maayataa haa abada!

E nder ɗuum Fooyre Ɓamtaare e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ina nduwanoo muritaninaaɓe kala haa arti noon e ɓesngu makko. Yo Alla yurmo yaafoo mo. Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun !

Tesko : «Diɗɗal 7 Saawiyee» ko diɗɗal jimɗi fedde suuɗinoonde anndiraande D.NG.D (Dillere Ngenndiire Demokaraasi) hono (MND = Mouvement  National Democratique). «7 Saawiyee» oo ko ñalngu sankaare sanɗa ngenndiyanke ina wiyee Sumoyda to Opitaal Perinsipaal Ndakaaru. Oon Somoyda jeyaa ko idiiɓe haɓaade laamu Daddaa e ɗaɓɓude ndimaagu e potal e nuunɗal e nder leydi ndii e hakkunde hoɗdiiɓe, e salaade iirtugol luure hakkunde leƴƴi e pelɓondirgol leƴƴi caggal warngo Ubriyeeji Suwoyraat ñalnde 29 mee 1968. 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.