Toɗɗogol terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde : pelle pinal mbeltaaki

0
1680
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Jokkorde pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, e APROLAWO, suniima nde nani terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde (DNJ) toɗɗaama, tawi hay heen gooto jooɗanaaki ɗum heen.

Caggal mbayliigaaji jaŋde keewɗi, baaɗi nii heewde ko ngalli, min cikkunoo ko yontanii Muritani hankadi suɓaade jaŋde tuugiinde he ɗemɗe ngenndiije, haa teeŋti noon e tolno lesleso, tawi kadi ine semmbini ɗum heen :

  • humpito dañaango he nder leydi men e kitaale 80 rewrude e Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije ;
  • haralleeɓe jaŋde fof ine kawri, he nder winndere ndee, he konngol gootol, wonde ko ɗemngal neeniwal woni « coktirgal ekkagol juumtungol » ;

Kono kadi gila he feccere 2018, maale coftinooje ummoriima he to ɓuri toowde he laamu nguu, paatuɗe e naattingol ɗemɗe ngenndiije ɗee kala he nder Tippudi Nehdi e Jaŋde men. He ɗeen maale, eɗen mbaawi limtude :

  • Ko hooreejo leydi jooni oo huninoo he kampaañ suɓngo hooreejo leydi e hitaande 2018 ;
  • Pellitgol Suudu sarɗi huuɓnude nantingol he denndaangal ɗemɗe leydi ndii, e suɓaade yo pelle pinal ngenndiije ɗee yo ngon gollodiiɓe mum suɓaaɓe he nder ciynugol ndee feere ;
  • Pottital baɗdanoongal e jaagorgal Jaŋde, e Heblo Karallaagal kam e Mbayliigu Jaŋde leydi ndii ñalnde 12 feebariyee 2020, nde pelle pinal ɗee totti mo Dallinannde mum en, ñaagii mo jeyeede e DNJ ngoo ;
  • Cosgol Goomu parlemaa daraniingu Ɓamtaare ɗemɗe ngenndiije ;
  • Konngol jaagorgal Jaŋde leydi ndii e kewu juutagol golle nguun Goomu sarɗooɓe, ñalnde 10 settaambar 2020, nde o wiyata wonde « jaŋde ɗemɗe ngenndiije jeyaa ko calɗi kimmuɗi mbayliigu jaŋde paangu nguu » ;
  • Naatnugol jaŋde ɗemɗe ngenndiije ɗee kala to Duɗal Ngenndi ngal Njuɓɓudi laamu e Jaaynugol e Ñaawoore (ENAJM), kam e gollodogol mum juumtungol e pelle pinal ɗee e nder ɗuum ;

Ɗii sababuuji fof ine kollita wonde ine jojjunoo Pelle pinal ɗee toɗɗanee jooɗaniiɓe ɗum en he nder ndii njuɓɓudi cuɓanoytoondi leydi ndii laabi mum jaŋde, tee emin ɗaɓɓi nde ɗum feewnittee e ngoon yeeso. Sibu kadi ko ɗee pelle puɗɗi jaŋde he nder ɗemɗe ngenndiije he leydi hee, kono kadi ko kañje moofti denndaangal kattanɗe donanooɗe e Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije ɓooyngal ngal.

Nuwaasoot ñalnde 28 feebariyee 2021

Jokkorde pelle pinal ngenndiije

Doggol terɗe toɗɗaaɗe he Diiso Jaŋde Ngenndiiwo

Nebghuuha Mint Muhammed Vall
Baro Abdullaay
Bekkaay wul Abdel Maalik
Muusaa Tumaani Sidibe
Lih Buusiree
Muhammed Saalem wul Mawluud
Sheekh Konaate
Abdellaahi wul Elkeriim
El Baan wul Saalem
Ahmed wul Siidi Baabe
Abdel Weduud wul Abdallaahi dit Dedduud
Umar wul Maatalla
Naaji wul Sayid
Um Selemeta Mint Sheex
Iisaa wul Buraya
Aliyuun Haydara Ishaag
Bubakar Joop
Muusaa Baccili Bah
Muhammed Sidiya wul Xabbaaz
Shaamex wul Mbaarek
Muhammed Siisee
Ahmed wul Sagiir
El Kowri wul Abdel El Mowla

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.