Fulo jokkondiral men e Initiatives News

0
994
Bookara Aamadu Bah - Bocar Amadou Ba
Bookara Aamadu Bah - Bocar Amadou Ba

Jokkondiral hooreejo Fooyre Ɓamtaare e jaaynde Initiatives News : Ƴellitde ɗemɗe ngenndiije nder jaayɗe

Fooyre Ɓamtaare ko jaaynde lewriire humpitoore, findinoore. Kayre woni wootere wajjere yaltoore e ɗemngal ngenndiwal ngal wonaa Arab. Ñalnde 29 mars nde yaltinii tonngoode mayre 200ɓiire. Hol caɗeele ndee jaaynde ? Hol kuccam mayre ? Ngam jaabaade ɗee naamne, min njokkondirii e Bookara Aamadu Bah, hooreejo caaktugol jaaynde ndee.

l Initiatives News : Hollit min Fooyre Ɓamtaare ?

Bookara Aamadu Bah : Fooyre Ɓamtaare sosaa ko e hitaande 1980. Sos inde ko Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, Fedde daraniinde « ƴellitaare nehdi e jaŋde/Jaŋde mawɓe kam e wallitde waɗtude denndaangal ɗemɗe men ngenndiije ɗemɗe jaŋde, ɗemɗe gollorteeɗe, ɓamtooje to bannge renndo ». Fooyre ko tergal e Laylaytol Jaayɗe Muritani (RPM), tee jeyaa ko he jaayɗe ɓurɗe duumaade hannde e leydi ndii.

l Initiatives News : Hol to Fooyre heɓata kaalis gollortoo oo ? Hol kattanɗe mooɗon ?

Bookara Aamadu Bah : Gila jaaynde ndee fuɗɗii haa hannde, nguurndam mayre fawii ko e njeeygu mayre kakindiingu (hedde 300 tumbitere tonngoode kala), kono, ɓuri jogaade nguurndam mayre ko tumbugel yimɓe seeɗa winndooɓe ɓee. Tuggi 2013, Fooyre waɗti heɓde ballal laamu (no jaayɗe keeriiɗe ɗee fof nii), ngal faayiida mum fawii e terɗe goomu kalfinaangu feccude ballal ngal hakkunde jaayɗe ɗee. Ko ndeen hitaande Fooyre fuɗɗii dañande hoore mum kaɓirɗe (ordinateer wondude e topirɗe juɓɓinirɗe e gollorɗe nate, muulirde, eskaneer). Ŋakkireede nde ngalu addani nde jogaade caɗeele to bannge juuɗe, sibu nde alaa kaalis ko nde yoɓira gollotooɓe, walla ko nde rokkiri yarlitiiɓe mayre ndaamordi nduumiindi.

l Initiatives News : Fooyre Ɓamtaare woni jaaynde wootere wajjere yaltoore he ɗemngal ngenndiwal ngal wonaa Arab. Gaa-gaa caɗeele ɗe jaayɗe binndol ɗee fof ngondi ɗee, mbele Fooyre ine jogii caɗeele ɗe heerorii kam tan ?

Bookara Aamadu Bah : Ine jeyaa he caɗeele ɗe Fooyre heerorii kam tan, ɗeeɗoo caɗeele garooje :

– Fooyre ronkii tawo yo jaggire no jaaynde timmunde nii, hono no jaayɗe jaltooje he Arab walla Farayse ɗee nii. Yeru, Fooyre heewaani bismeede he cofte laamu.

– Goomuuji kalfinteeɗi feccude ballal laamu ɗii ine ceerti no feewi no kiisortoo Fooyre. Ko ɓuri heewde heen, ko nde rokketee koo ine famɗiri noo feewi ko nde haandi koo. So en ƴeewii sarɗiiji lelnaaɗi ɗii, eɗen keewi yiyrude ɗum no fenaande fawaa e Fooyre nii.

– Fooyre heɓataa jeeyle keewɗe rokkeede jaayɗe jaltooje he ɗemɗe goɗɗe ɗee.

Doosgal leydi ndii wiyi wonde « ɗemɗe ngenndiije ɗee … gootal heen kala ko ngalu ngenndi ngu muritaninaaɓe kala ndenndi, e nder ɗuum, ina waɗɗii Dowla oo hisnude ɗe e ɓamtude ɗe, e innde yimɓe fof. » E miijo amen, Laamu nguu ine foti semmbinde jaayɗe he nder ɗemɗe ngenndiije, tawo ine ɓeydoo rokkude ɗum en himme.

l Initiatives News : Mbele haalde Pulaar tan ine addana neɗɗo waawde tarde jaaynde winndaande he Pulaar ?

Bookara Aamadu Bah : Alaa ! E ko ɓuri heewde, maa neɗɗo waawaa tarde taro ɗiggungo e Pulaar, nde waawaa janngude jaaynde ndee. Ɓuri waawde janngude Fooyre fof ko yimɓe jannguɓe Pulaar ɓolo ɓee. Ine hasii yimɓe idiiɓe hebleede he ɗemɗe goɗɗe ɓee, ɓuri waawde humpitaade ko he ɗeen ɗemɗe, nde tawnoo taro ɗiggungo ine ɗaɓɓi ekko juutngo.

l Initiatives News : Hol kuccam Fooyre ?

Bookara Aamadu Bah : Fooyre yiɗi ko wontoyde jaaynde yaltoore laabi ɗiɗi lewru kala walla yontere kala, tawa kadi, gaa gaa Pulaar oo, ine yalta he Arab e Farayse. Kono ɗuum aaɓnotaako so nde ñaastaaki goomu mayre gollotooɓe ɓee, to bannge juuɗe e kaɓirɗe e kaalis.

l Initiatives News : Hol tolno naatgol jaaynde mon ndee he nder laylayti renndo kam e Internet e sifaa kuuɓtodinɗo.

Bookara Aamadu Bah : Ñalnde 13 suweŋ 2007, woni hitaande caggal ƴettitgol golle, Fooyre udditii lowre mum internet (https://pulaar.org). Ko goonga noon e oon sahaa, yillortonooɓe lowre ndee banngorɗe idiiɗe IE7, ine mbaawnoo dañde caɗeele kollitgol alkule keeriiɗe ŋ, ɗ, ɓ, ƴ (hono caɗeele ɗe Farayse joginoo e yeru, wonande « ç » walla alkule pese). Kono ko ɓurnoo heewde e yillotooɓe lowre ndee kuutortonoo ko jame Firefox, Google Chrome, Safari, walla IE7 jahdooje e Unicode, ɗum noon kollitunooɗe alkule keeriiɗe ɗee haa laaɓta. Ngam winndude he Pulaar, huutortonooɓe Windows ngalaano caɗeele winndude he Pulaar, sibu aɓe mbaawnoo huutoraade tappirde nde « tafno-ɗen », waawnde awteede haa hannde e lowre hee. Caggal ɗuum, ñalnde 12 sulyee, Fooyre udditii hello Facebook (https://web.facebook.com/fedde.bamtaare) ngam lollinde jaaynde ndee nder Internet e jokkondirde e janngooɓe mum. Nii woni, hannde eɗen mbaawi wiyde wonde ko ine abboo e 70% e loowdi Pulaar nder Internet ummorii ko e Fooyre.

Ƴetti haala kaa ko BS https://initiativesnews.com/fooyre-%c9%93amtaare-promouvoir-les-langues-nationales-a-travers-la-presse/?fbclid=IwAR3P_6Ydxfp8CV5mq9S9gOBtMEPIJKNDkpOI6km_FfpCd1l2LA7UW2p2Al4

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.