Deeƴngo (Pasifik) : Siin nana ñiɓa takke

1
1580
Duunde Pasifik
Duunde Pasifik

Jaaynde ine wiyee « Heraut subaka mo Sidney » winndii, ñalnde 25 abriil wonde :  « Ciifgol nanondiral kisal hakkunde Siin e Duuɗe Salomon foti yiyreede tigi ko no poolgu mawngu Pekin he nder ciynugol faandaare mum tiiɗtingol cehilaagal mum nder Deeƴngo ». Kaa haala noon ko haala Jooɗaniiɗo leydi Ostarali to fedde Commonwealth.

E wiyde ooɗoo koohoowo, konuuji Siin nana ɓalloo no feewi Ostarali sibu alaa ko heedi ɗi e Ostarali so wonaa 2 000 km, ɗumɗoon noon, e wiyde makko, ine foti dartineede ko ɓuri yaawde. Paamen tan, Ostarali jaggiri ɗeen duuɗe ko no keeriindi mum nii gila ko ɓooyi. Yiyde ɓe Siin ine naata toon, ine faayni ɓe, sibu he ɗii duuɓi cakkitiiɗi, jotondire Ostarali e Siin ɓeydiima bonde.

Nanondiral kisal hakkunde Siin e Duuɗe Salomon ɗee, laaɓtaani, kono kam angal eɓɓi won ɗeen geɗe jamirooje gargol toon he duuɗe hee koninkooɓe Siin. Kadi, eɗen nganndi Duuɗe Salomon taƴii jokkondiral njogodinoo e Taywaan e hitaande 2019, cuɓii jokkondirde e Beejin (Pekin). Ɗum noon, wonande Duuɗe Salomon, ngalɗoo nanondiral kesal timmitta tan ko nanondiral jogadangal e Ostarali ngal, tee faandaare mum adannde ko « hisnude nafooje (maɓɓe) ». Ɓe ñaagii gollodiiɓe ɓee fof nde « ɗooftoo nafooje e ndimaagu Duuɗe ɗee ». Wonande Siin, ɗumɗoo ko « nanondiral gollondiral to bannge kisal hakkunde leyɗe ɗiɗi dimɗuɗe, nanondiral ballitoowal deeƴre » nder Duuɗe Salomon. 

Ko waawi heen wonde fof, ngalɗoo nanondiral ine soklini hirnaange : « Dowlaaji Deeƴngo (Pasifik) ine njogii nanondire kisal diiwaniije katojinaaɗe ; etagol konu Siin naatde he nokkuuji guurwuuri ine mbaawi bonnude kisal Pasifik no diidorinoo ». Duuɗe Salomon ɗee ngoni ko he laawol laaɗe ndiyam teeŋtungol hakkunde Asii e Dental Dowlaaji Amerik, ɗo miliyoŋaaji miliyoŋaaji ton marsandiis ndewrata hitaande kala. « So Siin sompii tuddule konu he duuɗe hee, fof wayloto, alaa e sago Ostarali wayla peeje mum kisal». 

Leyɗe hirnaange fof ko paayɗe, gila he leydi Farayse (Farayse ine jogii toon nafooje to Nuwal Kaledoni e to Tahiti) haa e DDA.

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.