HAPA yuɓɓinii heblo jaayndiyankaagal

0
556
Hablo HAPA
Hablo HAPA

HAPA, ko fedde ngenndiire huufnde jaayɗe leydi Moritani. Nde yuɓɓinii heblo yowitiingo he  jaayndiyankaagal wonande gollotooɓe he ɗemɗe ngenndiije, e dow tiitoonde « JAAYƊE E FAAYIDAAGAL ƁIƁƁE LEYDI »

Heblo ngoo waɗi ko ñalnde 19 e 20 e 21 lewru jeeɗaɓuru 2022 to Nuwaasot, he nder jooɗorde HAPA.

Udditi heblo ngoo ko Hoyreejo HAPA hono Hasan Meddu. O hollitii nafoore jaayndiyankaagal ngal he ɗemɗe ngenndiije. Fayndaare heblo ngoo ko ɓeydude humpito jaayndyankooɓe ɓee haa mbaawa moƴƴinde golle mum en no haanirta nih.

 Jaayndiyankooɓe heblananooɓe ɓee ko Mammadu Hammadi Njaay lollirɗo Bosko he ɗemngal pulaar e  Mammadu Gey he ɗemngal wolof e Kaliilu Jagana he Sooninkoore.Toɓɓe keewɗe njumpaama he heblo ngoo, jaayndiyankooɓe hebletenooɓe ɓee piitiima  daaɗe ko yowitii he reportage, waɗde heen ekkorde ngam ƴeewde so tawii jaayndiyankooɓe ɓee paami,  haa e nguurndam hakkunde renndooji, ko fotataa wonde heen darnde jaayndiyanke.

Jaayndiyankooɓe heblatenooɓe ngummii ko jaayɗe ceertuɗe, gila jaayɗe laamu  haa e keeriiɗe ko waynoo jaaynde FOOYRE ƁAMTAARE ekn…..

Jaayndiyankooɓe ɓee mbasiyaama nde mbaɗtataa hakkillaaji, ceɗaa ceɗtaa ko ngaddantaa  rennd ngo, ndeento kala ko ina addaa caɗeele hakkunde renndooji.

Heblo ngo gasii ko ñalnde 21 lewru ɗiɗaɓuru 2022, ko to jooɗorde HAPA, kewu dokkirgol seedanteeje ɗee yuɓɓinanoo.

Hablannooɓe e jaayndiyankoobe ɓee kollirii weltaare mum en he heblo ngo, sabu fayndaare nde yettaama .

Abuu Kan

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.