Jaɓɓorgo Pese Heblo jaayndiyankaagal

Pesol: Heblo jaayndiyankaagal

HAPA yuɓɓinii heblo jaayndiyankaagal

HAPA, ko fedde ngenndiire huufnde jaayɗe leydi Moritani. Nde yuɓɓinii heblo yowitiingo he  jaayndiyankaagal wonande gollotooɓe he ɗemɗe ngenndiije, e dow tiitoonde «...

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE