Njillu Atumaani Sih to Suwoyraat

0
629
Abuu Sih lollirɗo Atumaani Sih to Suwoyraat
Abuu Sih lollirɗo Atumaani Sih to Suwoyraat

Laamorgo diiwal Tiiris Semuur Muritani hono suwoyraat mbeelu haayre ,jaɓɓiiima ñalnde 28 bowte 2023, sete timmuɗo, korsuɗo, tedduɗo, hono Abuu Sih ɓurɗo lollirde Atumaani Sih mo tulde dubaango e hartallo e yahdiiɓe mum , hono ( USMAAN MAKKA LIH E ABUU GAY JAAYNDIYANKOOƁE LEWLEWAL KOMINIKASION, AALI JALL JOOM KAMERA, SAYDU NUURU GAY JOOƊANIIƊO MO HE MURITANI NGAM NJEEYGU DEFTE). oo sete pattamlamo noon caggal nde yuɓɓini yeewtere ganndal, yeewtere jaŋde to Nuwaadibu ,tawi nde yowitii ko e deftere Al Qur’aan tedduɗo nde Abuu sih  firi, yawtii gaa e suwoyraat tawi ko e noddaandu catal Fedde Ɓamtaare Pulaar , ngam yuɓɓin’de jeewte ɗiɗi tuugniiɗe e defte ɗe o winndi hono firo deftere al Qur’aan kam e deftere Gila dawaa dawi.

Jamma gadano oo ñalnde Mawnde 30/01/2023  ko to kloob (club) snim .yeewtere ndee tuugnii ko e firo deftere Qur’aan ndee.  Jamma jaŋde, jamma teddungal al Qur’aan ,kono kadi jamma pulaagu e mawnini’gol ɗemngal pulaar. Nguu jammaagu e yeeso fuutankooɓe ,e yeeso jooɗaniiɓe ɗoo laamu hollirii ɗemngal pulaar ina jogii kattanɗe e mbaawka roondaade kala ganndal.hannde kam en paamii wonnde ɗemngal ko maa janngee, winndee kono kadi haalee. Janngee wona nafoore, winndee , kono kadi defte ɗee coodee mbele ina suusna ,semmbina,darjina winndiyankooɓe men,kono kadi mbele ina addana yiɗɓe winndude tawi ina ngonndi e kulhuli , ummanaade sarde gannde njogiii ɗe.

Jamma oo udiitiraa ko al Qur’aan e sawta ceerno Aamadu Sal, caggal mum ceerno Mammadu Bookar Taal rokki duwaawu ,nde yeewtere ummanaa. Ina jeyaa e rokkaa ɓe konngi hono Mariam Kan nootitiiɗo e innde Meeri Suwoyraat, Haamiidu Bah catal Suwoyraat fedde ɓpm,Aali siree wañ jooɗaniiɗo jaagorgal toppitiingal sukaaɓe ,pinal kam e coftal,Aliytun Bah hoyreejo fedde tulde ɗoo e wuro suwoyraat . caggal ɗuum Abuu Gay jaayndiyanke lewlewal kominikasion arti e nguurndam ceerno Abuu sih . konngol arti e Usmaan Makka lih jaarndiyanke lewlewal ngam ɗowde jamma oo. O totti konngol yeewtiyanke men hono Abuu Sih. Ndeen yeewtere ndee huuɓii , naamnde e jaabawuuji puɗɗii . caggal ɗuum ceerno Abdul wahaab ac addi ballal mum ngam semmbinnde e suusnude Abuu sih ,kono kadi o waajii leñol ngol ,o ñaagii nde yimɓe ɓee mbaɗtata hakkille e maggol , cooda kadi defte binndateeɗe e ɗemngal pulaar . nii woni ceerno Mammadu bookar taal uddiri jammaagu nguu duwaawu , aadi fiɓaa ñalnde hoyre biir 31 bowte 2023 to galle sukaaɓe ,ngam yeewtere ɗiɗmere gila dawaa dawi.

Nguu jammaagu ne udditiraa ko Qur’aan e sawta ceerno ceekh umar taal , caggal ɗuum ceerno abuu mokhtaar taal duwii ,konngol arti kadi e Mariyam kan mo meeri swrtt, haamiidu bah mo catal , e aali siree wañ.

Konngol arti e Abuu gay, o ruttanii en kadi e nguurndam ceerno Abuu sih .ndeen o rowii konngol arti e goomu pinal catal swrtt e gardagol Muusa yero Lih  ɓe njuɓɓini tinndinoore e njalniika pinndinoowa, tinndinoowa ,mbaajotooka kono kadi ko njalniika ; ndeen goomu pinal rowii , yimiyankooɓe catal naati dingiral (Elimaan kan yimre nafoore jaŋde , Muusa yero lih nafoore dental  ,Aamdu kan nafoore dingiral e nder reedu fuuta hanki ; ko ɗoo yeewtiyanke men artiri en e hanki men ,nde tawnoo leñol ngol alaa pinal ,maa goppungol pinal mum jiggoyto ; gila dawaa dawi kay ɓooyii, waɗde leñol fulɓe kay ɓooyi

Caggal ɗuum ko naamnde he jaabawuuji , hiirde ndee uddiraa seedanfaagu golle kam e darnde,seedanfaagu ganndal  ngal fedde kaadruuji(cadre) e gardagol Mohammadu caam jonni ceerno Atumaani sih .

En mbeltaniima Allah , en mbeltaniima fuutankooɓe nootitii ɓe e jammaagu nguu, kono kadi en nduttii teddungal sukaaɓe men kaadruuji (cadre) yuɓɓu ɓe e fedde wootere ngam nafoore leñol.

En njettii banndiraaɓe fof , kono njettoor keeriiɗo feewde e  catal fedde sabu darnde maɓɓe timmuunde. ɓe njaaraama

Haamiidu Bah catal FƁPM Suwoyraat.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.