Sappo e Njeenayo

1
534

He sankaare Muhammed Abdallaahi Bah : “ Wullannde Sappo e Njeenayo ”  waasii kadi gooto e winndunooɓe ɗum !

Kamɓe winndunooɓe Wullaango 19, aɓe na njahraa gooto gooto : yo Alla yurmo ɓe, yaafoo ɓe. Yo Alla haarnu ɓe Aljanna.

Kanko Muhammed Abdallaahi o sankii ko ñalnde aset 4 feebariyee 2023. Hade ɗuum, ko Sih Umar Satigui, e Demmba Sek cankodii ñalawma gooto, ñalnde 13/11/2022. Ɗiɗo fof njeyaa ko e 19 ɓee.

Ko adii ɗuum Muhammed el Habiib Baal e Duudu Abdullaay Soh maayde mum en alaa ko ndaɗondiri so wonaa balɗe tati, ñalnde 19 e 22 sulyee 2020.

Hannde, heen 16 njahii, heddii ko tato : Aali Bah, Dafaa Bakkari e Jiddu Tarawore. Yo duuso ɓooy. Kamɓe yahɓe ɓee fof en nduwaniima ɓe jaaƴnde moƴƴere.

Anndunooɓe ooɗoo cakkitiiɗo yahde oo (Muhammed Abdallaahi Bah), ine ceedtii ko o neɗɗo nuunɗuɗo, mo meeɗaa jaɓde fenaande e nguurndam mum, mo meeɗaa jaɓde njiimaandi walla moddude e geɗe ɗe laaɓaani. O meeɗaa seerde e fiɓnde makko : ñawndugol gagga ngenndi, ndimaagu wonande muritaninaaɓe kala. Tee o fagganii hoore makko ngalu kaalis ngam tamde kattanɗe makko neɗɗaagu e wellitaare to bannge kaalis. He nder ɗuum o sosi, e hitaande 1986 walla 1987 ekkolaaji BAMA.

Eɗen ndenndi e makko hare.

Muhammed Abdallaahi Bah lollirɗo Sheex Muusaa Bah jibinaa ko e hitaande 1934 to Mbuun. Ko o jannginoowo duɗe leslese ɗee o wonnoo. O woniino kalfinaaɗo ngalu to Liisee nasiyonaal. Omo jeyaa e winndunooɓe Wullannde sappo e njeenayo (Wullannde 19). Kanko e yahdiiɓe makko 18 heddiiɓe ɓee ɓe nanngaa ñalnde 11 feebariyee 1966, ɓe cokoyaa to Nebeyka. Laamu ngadanu leydi ndii joñi mo. Kono o yaawii faamde wonde koninkooɓe follunooɓe laamu e hitaande 1978, njaawataa woppude laamu. O seeraano e wasiyaade sukaaɓe jannguɓe ɓee nde naatata konu, njokkira toon hare. Won heen, ko wayi no baaɗiiko Abdul Qudduus, aasiñoor ko faati e mahateeri naati konu, kono sankii ko Waalata to dummbidanoo e musiɗɓe mum enndunooɓe follude laamu e hitaande 1987.

YOWRE 1

  1. On njaraama Fedde Bamtaare moritani golle mon kala ko laabđe mi booyi rewindaade on e nde jolirde kono mi ruttude on heen jabawol miđo rutta on teddungal e kumpitgol laabtugol

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.