Pulaar waasii jaggal : Demmba Aamadu Bari wayniima

0
349
Demmba Aamadu Bari
Demmba Aamadu Bari

Demmba Aamadu Bari sannkiima jamma 8 mee (duujal) 2023, caggal rafi juutɗo. Demmba Aamadu Bari jeyanoo ko e yimɓe ɓurɓe horsinde ɗemngal Pulaar. So en teyii mbiyen ko ɗuum nii wonnoo nguurndam makko fof. Ko ɗuum waɗi Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani sunaade heen no feewi sabu waasii jaggal mawngal.

Enen noon gila nganndu-ɗen Dammba Aamadu Bari e hitaande 1992 rewrude e yarham Jibi Hammee Lih, (Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo) ɗaɓɓirnooɗo en jannginde ɓe hiisa e Pulaar, nganndir-ɗen mo ko jannginde Pulaar haa nde o ruttii ndee.  

He nder ɗuum ɗuum Fedde Ɓamtaare Pulaar kam Fooyre Ɓamtaare, ine nduwanii kala jiɗɗo Pulaar ɗo woni, ine nduwanoo kadi ɓesngu Muritani no diidorinoo sabu birnagol oo ngenndiyanke laaɓtuɗo. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, yo Alla haarni mo aljanna.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.