Jaɓɓorgo Pese Maayde

Pesol: Maayde

Maayde wul Bederdiin, daande ko wootere

Sankaare Muhammed el Mustafa wul Bederdiin Wul Bederdiin, gooto e Muritaninaaɓe ɓurɓe dowlude to bannge politik, baɗɗo nguurndam fof...

Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0