Jaɓɓorgo Pese Maayde

Pesol: Maayde

Kuɗol kaŋŋe, ngommbudi njuumri

“ Maayreede moƴƴo ɓuri wuurdeede bonɗo ”. Ko ɗii konnguɗi tonngi kikiiɗe maanditaare ñalawma 11 lewru mee 2022, mo jaayndiyankooɓe Muritani, ɓaleeɓe heen e raneeɓe...

Maayde wul Bederdiin, daande ko wootere

Sankaare Muhammed el Mustafa wul Bederdiin Wul Bederdiin, gooto e Muritaninaaɓe ɓurɓe dowlude to bannge politik, baɗɗo nguurndam fof...

Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE