Maayde wul Bederdiin, daande ko wootere

0
745
Muhammed el Mustafa wul Bederdiin
Maayde wul Bederdiin, daande ko wootere

Sankaare Muhammed el Mustafa wul Bederdiin

Wul Bederdiin, gooto e Muritaninaaɓe ɓurɓe dowlude to bannge politik, baɗɗo nguurndam fof he haɓanaade nuunɗal nder renndo, e yooltude hujjaaji ñoolaaɓe e heedaaɓe, sankiima ñalnde 7 oktoobar 2020  to Tisi-Usu (Tizi-Ouzou) to Alaseri, to o safrotonoo ko ina wona lebbi tati. Teŋre makko artiraa he Nuwaasoot ko ñalnde aset 10 oktoobar 2020. Ko oon jamma kadi o wirnaa. Jamaanu keewngu nootiima e wir-wirnde makko, tee daande ko wootere, « Muritani waasii ɗoo neɗɗo tedduɗo, baɗɗo nguurndam fof e hare ngam potal e nuunɗal ».

Ndeen hare, o fuɗɗii ɗum ko gila he kitaale 1960 nde o tawtoraa cosgol senndikaa jannginooɓe arab, o toɗɗaa e yiilirde mum, hade makko waɗeede hooreejo mum e hakkunde 1966 e 1969. Omo jeyaa e yimɓe seeɗa sosɓe Dillere ngenndiire demokaraasi (lollirnde MND) ñalnde 1 abril 1968 to Tokomaaji. O nanngaama e cili keewɗi o sokaa sabu o aybinii fenaande walla o ɗaɓɓii nuunɗal.

Omo jeyaa e ɓe Dillere makko politik nelnoo yo njooɗodo e Goomu kalfinaangu geɗe renndo yonta laamu Goomu Konu ngam Kisal Ngenndi (CMSN) e hitaande 1979 ngam fewjude ƴellitgol ɗemɗe ngenndiije.

Omo jeyaa e yimɓe ɓurɓe maantinde e teskeede to Suudu sarɗi hakkunde 2007 e 2013 sabu laaɓtugol haala makko ngam yettinde caɗeele miskineeɓe e tooñaaɓe.

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani e Fooyre Ɓamtaare ine ndennda sunu e ɓesngu makko e Muritani no diidorinoo sabu ngal baasal mawngal.

Innaa lillaahi wa innaa ileyhi raaji’uun.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa