Jaɓɓorgo Pese Muritani

Pesol: muritani

Ɓe moƴƴere Buamatu yettii, ɓe inɗe mum en kaaletaake

Jaaynde Al Akhbar yaltinii  ñalnde alkamiisa 14 settaambar ndee, winndannde ɗo huunde e jagge toowɗe laamu nguu limtaa, wiyaaɓe wonde moƴƴere  Buamatu (haɗaande hankadi)...

“Eli yahii, yahdii e darapoo mum”

Ely wul Muhammed Faal sankiima ñalnde aljumaa 5 mee 2017 saraaji Suwoyraat, to o yahnoo ƴeewtoyaade jawdi makko. Ine wiyee ko taƴam ɓeram wari...

Hol heɓɓe “njenaaje hitaande hesere” ?

E tonngooɗe men jawtuɗe ɗee en mbinndiino ko faati e “njeenaaje hitaande hesere”, woni jamirooje awo ɗe huunde e yimɓe ɓalliiɓe laamu ndokkaa, kono...

Seppo Yamyamo Sukaaɓe Muritani

“Kala seppo walla pottital ngal njuɓɓudi laamu saloraaki hujjaaji laaɓtuɗi, pacciraaɗi, e nder lajal jaɓningal, ina dagii. Sukaaɓe ɓee ko e hakke mum en...

Abdel Ajiiju luulnaani jikke !

Ko hulanoo koo ko ɗum o waɗi sabu hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Ajiiju wiyi ko maa ruttano kuulal 38 doosgal ngal biyngal...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0