Ceerno Mammadu Hammadi Sih e mawningol Nelaaɗo

0
3928

Ceerno Mammadu Hammadi Sih mawninii innde Nelaaɗo( mo jam e kisal ngoni mum) ñalnde 18 lewru bowte 2016 e nder wuro Sorimalee to tunndo Pete e nder diiwaan Yirlaaɓe, bannge rewo maayo. Nde naange fuɗi, ñalawma oo fuɗɗoraa ko silki Deftere Alla teddunde ndee. Deftere ndee, nde joofi, Abdullaay Abuu Kebe yamiraa yo waɗ duwaaw. Oon ko bareejo mo Barooɓe Jakel. O joofni ko e 9w42 hojom. Ko ɗoon golle ɗee njowaa haa jamma.

Nder ngaal daawal galleeji seernaaɓe mawɗi gonɗi e nder diiwaan oo nootitiima e kewu nguu ko jiidaa e gure garɗe. To bannge galleeji, ɗiiɗoo teskinii e ñalawma oo, Galle Muktaar Yero Kudeeje Kebe, Galle Elimaan Hammee Kebe, Galle Ceerno Hammee Baro, Galle Ceerno Demmba Gasamma, Galle Ceerno Mammadu Yaayaa Dem, Galle Ceerno Hammadi Mali Sih to Jaarangel, Galle Ceerno Mohammadu Isaaqa to Mbotto, Galle Ceerno Muusaa Sahnuun  Kebe to Cilaa e Galle Ceerno Haadii Wele to  Waasetaake.

To bannge gure garɗe ko Barooɓe Jakel, Jaarangel, Waasetaake, Garlol, Mbotto, Cilaa, Liiliya, Abdalla, Aali Baydi, Cengelel, Wenndiŋ, Horndolde, Ganngel, Joomanndu, Cubalel, Suray, Wallaa, Nguy, Pete, Cali, Mbaañ, Dabbe, Daawalel, Cooji-Ngulli, Wuro Baydi Siley, Gurel Malal, Olo olooga, Ɓoggee, Tufnde Ganɗe, Galoya, Daara Salaam e Cali to diiwaan Damga.

Doole jamma oo ne ko hiirde diine. Nde daɗɗi ko 1w25hojom haa 6w35h subaka e cakkital almuɓɓe Barooɓe Jakel, nulaaɓe Ceerno Abuu Muktaar Kebe lollirɗo Abuu Diiye. Ɓeen ngoni Abdarahmaani Gasamme, Aamadu Usmaan Kebe e Abdullaay Abuu Kebe. Teddiniraa golle ɗee ko Ceerno Abuu Diiye, kalifa Galle Hebbeeɓe Barooɓe Jakel, Ceerno Aamadu Sammba Jallo, gonnooɗo almaami raatib Jumaa Sorimalee, Ceerno Muktaar mo Demmba Atumaani Jah e Ceerno Moodi Aamadu Jallo.

Yimiyankooɓe mawɓe to bannge jaarooje Nelaaɗo mo jam e kisal ngoni e mum wayɓe no Mammadu Buubu Jallo, Manaama Joop, Alasan Waddu to Joomanndu e Muusaa Joop e reenɓe quraana e ñaawooje mum wayɓe no Abdarahmaani Gasamme, Aamadu Usmaan Kebe e Alhajji Ceerno Muktaar Alhajji tami hiirde ndee e juuɗe haa ngoriiji njoggi, fajiri feeri.

Miijo mawningol Innde Nelaaɗo

Jotondiral Ceerno Mammadu Hammadi Sih e ceerno mum Ceerno Ahmadu Abdallaay Bah to Kayhayɗi, battinii e nguurndam mum no feewi. Gaagaa fiqhu mo o janngata oo, ceerno woownii mo mahdu nabiiyu no feewi haa o woni heen yimiyanke mawɗo. Jofnde aaɓnde e njeslaari fof, o waalata ko e jaarooje Nelaaɗo. Nde o arti e Sorimalee noon o dañiraani no o woowirnoo nii e diiwaan hee. Nii woni, o felliti wuurtinde ko ɓe mbaɗatnoo to galle ceerno makko too koo. O diisnii won e yimɓe ko wayi no giƴiiko Sileymaani Abdullaay lollirɗo Siley Demmba Jali Joop e miñiiko, jannginoowo lekkon, ena wiyee Usmaan Yero Saar. Ɓeen cemmbini mo e ɗemngal, ndarodii e makko e golle. Ko ɗoon addani cuusal jaribaade mawningol innde Nelaaɗo e nder wuro Sorimalee.

Tesko-ɗen ko hikka waɗti duuɓi 16 ko Ceerno Mammadu Hammadi Sih ena mawnina ooɗoo ñalawma. O fuɗɗinoo ko e hitaande 2000. Kala ñalawma mowluuda nde Nelaaɗo (jkm) jibinanoo ndee arti e nder yontere mowluuda ndee, o mawnina ñalawma oo. O renndina seernaaɓe e almuɓɓe, o silka deftere, o waɗa duwaaw, so jamma arii, o waalta e jaarooje Nelaaɗo.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.