Jaɓɓorgo Pese Abdel Ajiiju

Pesol: Abdel Ajiiju

Woote hooreleydaagu paaɗe : Hol to luulndo heedi ?

E lebbi ɓennuɗi ɗii, ko wiyetee luulndo koo nanondiriino e nder piɓondiral politigi, wonde ina foti ndaartude kanndidaa gooto tawa ko nanondiraaɗo,...

Maa yah walla Yahataa ?

Maa heewɓe mbiy hol ko addi ngal naamnal ne ? Addi ngal, ko oɗon nganndi, caggal kuudetaa mo...

Gardagol leydi : wontii “ittamko daande”?

Ñalnde 21 noowammbar ɓennuɗo ndee, hooreejo leydi oo, honoMuhammed Abdel Asiis, teeŋtinii ɗaɓɓataa manndaa tataɓo ngam ɗooftaade Doosgalleydi...

“Eli yahii, yahdii e darapoo mum”

Ely wul Muhammed Faal sankiima ñalnde aljumaa 5 mee 2017 saraaji Suwoyraat, to o yahnoo ƴeewtoyaade jawdi makko. Ine wiyee ko taƴam ɓeram wari...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0