Jaɓɓorgo Pese FƁPM

Pesol: FƁPM

Kaɓen e rafi nguɗu rewrude e kumpital

Nguɗu ko rafi bonɗo, baroowo ko yaawi, so haɓaaka law. Waɗi oo rafi wiyeede nguɗu, ko so o arii e neɗɗo, tergal...

Lappol pelle pinal e ngootaagu ngenndi

Ine jeyaa he dallillaaji dallinannde pelle pinal ɗee, hollitde wonde janngingol ɗemɗe ngenndiije ɗee maa wallit ngootaagu ngenndi ndii, sibu suka muritaninaajo...

Batu Diisnondiral FƁPM : Ɓeydude darnde

Ñalnde  alet 27 marsa 2022, Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM), waɗii batu mum diisnondiral ɗo Suudu ganni Nuwaasoot ɗoo. Batu Diisnondiral ko...

Ñalɗi jaŋde FƁPM : naftoraade kesam-hesaagu

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM) yuɓɓinii ñalɗi jaŋde ñalnde 10 e 11 abril 2021, ɗo joɗnde mum mawnde ndee he nder...

21 feebariyee, Ñalawma winndereejo Ɗemngal neeniwal

No winndere ndee he kuuɓal mum nii, 21 feebariyee kala, pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, APROLAWO, he dow ndeenka UNESCO, kam...

Duttorɗe kaalii : Yiilirde adannde FƁPM

“ Duttorɗe kaalii ” ko lobbudu hesuru he nder Fooyre Ɓamtaare, ɗo njaltinen geɗe ɓooyɗe, haa teeŋti noon geɗe pinal, maa geɗe FƁPM kewnooɗe...

Mooɓondiral 7ɓal F.Ɓ.P.M. : mooɓondiral kesamhesaagu

Hono no habriranoo, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) yuɓɓinii, ñalnde 28 e 29 desaambar 2019, joɗnde mum mooɓondiral jeeɗaɓiire (7ɓiire) to Ganniiru Ngenndiiru...

Udditgol duɗal to catal FƁPM Nuwaadibu

Ñalnde alet 6 oktoobar 2019, waktu 6ɓo kikiiɗe, udditii ɗo Nuwaadibu ɗoo duɗal mawngal jaŋde Pulaar to Ekkol Baro (jaŋde lesre e...

Jokkondiral FƁPM e jaaynooɓe fulɓe

Ñalnde 10 marse 2017 Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani jooɗodiima e jaaynooɓe haalooɓe pulaar e leydi ndii to joɗnde fedde ndee tuggi w6 kikiiɗe...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE