Kawgel 34ɓel fuku Afrik : “INE WONA TIGI”

0
44

Daawal Goomuuji Kawgel Fuku Leyɗe Afrik (CAN) to Koddiwaaw 2023 joofii ñalnde alarba 24 siilo (saawiyee) 2024. Ko Alla faabii kippu Koddiwaar jahnooɗo haa sikkaa yaltii.

He ngalɗoo daawal Muraabituun en (Kippu Muritani) hollii ko tiiɗi sibu waawii ɓennude e daawal ɗimmal caggal nde fooli kippu Alaseri, ngootu e kippuuji ɓurnooɗi yaakoreede… 

Daawal Goomuuji Kawgel Fuku Leyɗe Afrik (CAN) to Koddiwaaw 2023 joofii ñalnde alarba 24 siilo (saawiyee) 2024. Ko Alla faabii kippu Koddiwaar jahnooɗo haa sikkaa yaltii.

Daawal ngal waɗii jaggondire 36. Geɗe keewɗe ɗe njooɗtoranooka kewii heen. Gine Ekaatoriyaal hawii Koddiwaar (4,0). Kamaruun e Gammbi tampidii no feewi (3,2). Misra e Konngo tehondiraama gooto heen kala laabi tati. Alseri e Tuunus e Ganaa kootii law. Wallinaama laabi 89 (bituuji).

Ko nii jeetaɓal (1/8e) joofnirgal lelorii :

  • •Anngolaa (1er) vs Namibi (3e),                ñalnde 27 siilo 2024 w 18
  • •Nijeriya (2e) vs Kamaruun (2e),               ñalnde 27 siilo 2024 w 21
  • •Gine-Ekaatoriyaal (1er) vs Gine (3e),    ñalnde 28 siilo 2024 w 18
  • •Misra (2e) vs RDC (2e),               ñalnde 28 siilo 2024 w 21
  • •Kap-Weer (1er) vs Muritani (3e),            ñalnde 29 siilo 2024 w 18
  • •Senegaal (1er) vs Koddiwaar (3e),          ñalnde 29 siilo 2024 w 21
  • •Mali (1er) vs Burkina Faso (2e),               ñalnde 30 siilo 2024 w 18
  • •Maruk (1er) vs Afrik Worgo (2e),            ñalnde 30 siilo 2024 w 21

Kawgel Fuku Afrik fuɗɗinoo ko ñalnde aset 13 siilo (saawiyee) 2024. Ngal woni kawral 34ɓal kawgel ngel. Nawnoo raay pottital ɓennungal ngal ko Senegaal nde hawi Misra, kippu ɓurɗo heewde ko nawi raay kawgel ngel, so laabi jeeɗiɗi. So Muritani hollaano ko tiiɗi e pottital ɓennungal ngal, wonaa hikka dee ! Sibu Muraabituun taccii daawal goomuuji ine tiindii jeetaɓal joofnirɗe ! Tee, ko kewi ñalnde 23 siilo koo, winndiraama ngommbudi kaŋŋe e daartol fuku Muritani, sibu kippu mum yaltini ko gooto e kippuuji ɓurnooɗi yaakoreede, so Alaseri ! Ndeke, eɗen mbaawi wiyde « INE WONA TIGI !» Jooni Muraabituun en nana keblanoo jaggondirde e Kap-Weer. Ko adii ɗuum, ɓe njaggondirii e Burkinaa, e Gine Ekaatoriyaal e Alaseri. Ciftoren tan, e pottital 2022 ngal, Senegaal, hade mum nawde raay, ko maa lappi lappi Kapweer e Gine Ekuwatoriyaal, e Burkinaa Fasoo.

Ngam anndude ɗo ɗum joofi, tommbo-ɗee e tonngoode 235, so Alla jaɓii !

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.