Jaɓɓorgo Pese Afrik

Pesol: Afrik

Kawgel 34ɓel fuku Afrik : “INE WONA TIGI”

Daawal Goomuuji Kawgel Fuku Leyɗe Afrik (CAN) to Koddiwaaw 2023 joofii ñalnde alarba 24 siilo (saawiyee) 2024. Ko Alla faabii kippu Koddiwaar...

Hol aldunoo Farayse e Itali e darorɗe 2019 ?

Huunde haawniinde ! Punndi ruuyii hakkunde Farayse e keediiɗo mum Itaali. Alla e majjum mettude, Farayse nodditii, ñalnde...

Hol to Afriknaaɓe ɓuri heewde uujande ?

Maa wood wiyɓe jooni-jooni : « ko Orop ! » Fotde maɓɓe wiyde noon, sibu orpnaaɓe cukkii en noppi haa ko yimɓe cikkii...

Njulaagu ɓaleeɓe : Njulaagu feewde hirnaange

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE