Kabaruuji pefindaaɗi : Holi cooynanɗe wonande jaayndiyankooɓe

2
555
Kabaaru fenaande
Kabaaru fenaande

Ƴellitagol ɗeen karalleeje kese ɓeydii ko naatnude e jaayndiyankooɓe pitti, kabaruuji caakteteeɗi pentaaɗi ngam bonnitde neɗɗo, leñol walla fedde. Kabaaru wontii lottundu ɗo neɗɗo tolnii fof, lotta. Tuugnaade e ɗeen pergitte, jowitiiɗe e dokkirgol kabaruuji jaayndiyankooɓe doŋre Orop e Afrik njuɓɓinii yeewtere yowitiinde e “kabaruuji pefindaaɗi: holi cooynanɗe wonande jaayndiyankooɓe”.

Toɓɓere ndee yeewtaama no feewi, ko ine wona jaayndiyankooɓe njeetato ummoriiɓe Mali, Senegaal, Kameruun e ɗoo e Muritani e tawtoregol yimɓe teelɗuɓe e elewaaji duɗal hakkundeewal Theodore Monod.

Maamuudu Sih, cukko-hooreejo fedde HAPA artii haɓaade kabaruuji pefindaaɗi e duuɓi jawtuɗi ɗii. « Karalleeje kese ine ɓeydoo ƴellitaade, cargol kabaaru ine ɓeydoo weeɓtude. Yoga heen tafi ko callalle mumen, tawi alaa ko njooɗtorii so wonaa tafde kabaaru saakta, ine njiyloo ɓe ngurlini (ndullini) e ndeen wilde ». Ɗum ɓuri teskeede fof, ko e sahaa suɓngooji, to doŋre Orop e to ngenndiiji Dentuɗi Amerik. Jaaɓnirɗe keewɗe, ine njogii waalaare mawnde e caaktagol kabaruuji, ko goongɗuɗi e ko goongɗaani kala, ine saaktee heen.

Kabaruuji ɗi ngoongɗaani heen sahaa jaayndiyanke ine tafa ɗum, sara ɗum e laylayti renndo. Yuɓɓinee haa jogoo lelngo kabaaru, tawi ko soomii heen koo loowdi ndii woodaani. Jaayndiyanke senegaalnaajo Kummba Sillaa gollotooɗo e « Africa Check », kabaaru pefindaaɗo mo jaayndiyanke tafi wonaa tan addude jiiɓru nder renndo, kono kadi so tawii ko baɗɗo tooke, bonannde mum maa jogo baɗte e nder renndo.

Nguu kewu yuɓɓini ɗum ko fedde « Média et Démocratie » e ballondiral IFM (Institut Français de Mauritanie) kam e senndikaa jaayndiyankooɓe Muritaninaaɓe. Faandaare yummaare ndee, ko ɓeydugol hattan leyɗe Afrik eɓɓaale hirjinde e wallude caaktirɗe ɗee luggiɗinaade e heblooji jaayndiyankooji. Haɓaade kabaruuji pefindaaɗi, ɓurɗi jaalaade nder doŋre Afrik.

Ɓeydi Kisima Jagana jaayndiyanke Muritaninaajo teskinii e yeewtere ndee, cosɗo jaaynde « Initiative News ». O teeŋtinii renno Muritani, ko yaawngo goongɗinde kabaaru, dola kala ko nani. Ɗuum ɓuri teskinde ko e mawɓe huutortooɓe Whatsapp.

Umar El Haaj Caam

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.