Jaɓɓorgo Pese Kabaaru

Pesol: kabaaru

Kabaruuji pefindaaɗi : Holi cooynanɗe wonande jaayndiyankooɓe

Ƴellitagol ɗeen karalleeje kese ɓeydii ko naatnude e jaayndiyankooɓe pitti, kabaruuji caakteteeɗi pentaaɗi ngam bonnitde neɗɗo, leñol walla fedde. Kabaaru wontii lottundu...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE