Guubiliiji naange e ƴoƴre tafaande

0
88

Ƴoƴre tafaande ine haalee no feewi he ɗii sahaaji. Ɗum noon haawnaaki annduɓe kuutoroo nde he geɗe weeyiwal. Nasa ine ummanii tafde ƴoƴre faatunde e guubiliiji Naange. Faandaare ndee ko sosde tippudi ƴoƴre jeertinoore law, humpita Ngaawe (Leydi) law, haa teeŋti so wuubiliiru Naange bonnooru ummiima. Karallal ngal ɓe cosi ngal, inniraangal DAGGER (laɓi), ine waawi tijjaade doole wuubiliiru naange e tiindo mum, he nder leƴƴannde wootere. Angal waawi kadi yaltinde tijje hojom fof, tawi ko tijje ceeɓɗe.

Dagger ine waawi tintinde en (tintinde Leydi) 30 hojom ko adii jettagol wuubiliiru naange so ummiima, haalana on ɗo ndu ɓurata bonnude. Ɗuum maa addan eb heblaade e ustude batte majjum e nokku oo. Ko tintingol ngol idittoo 30 hojom koo, yowitii ko he njaaweendi annoore. Njaaweendi annoore ɓuri ɓakdi naange ngee yaltini e puccital mum ngal, yaawde. Ndaa siñaal rajo, mo jowitiingel (satelit) ngel neldata en oo (siñaal sulɗeyiito), kam e annoore poti njaaweendi (njaaweeki annoore). Ɗum noon, Dagger ine waawi sunnaade puccital naange ngal, tintina en ɗum ko adii nde pecore ɓakdi ɗe naange wukkiti ɗee, njettotoo en.

Yanti heen, wuubiliiru naange yettotaako leydi men ndii fof, sibu heen bannge e mayri tawata ko ine woni he jamma, ɗum noon yiyataa naange. Kono bonannde ndee ine waawi mawnude no feewi.

Paanuuji mawɗi ine mbaawi dartinde faggudu men, jotondirndu no feewi e kattanɗe jokkondiral. Taƴgol kuuraa e internet e telefoŋ cinndo, ine waawi waasnude teemedde miliyaaruuji kaalis, saaboo iiñcuru faggudu moolanaandu. Ko ɗoo noon nafoore DAGGER feeñata.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.