Umar Bah Mboyna wayniima

0
1812

 

Musiɗɗo men Umar Bah Mboyna sankiima, hanki 8 marse 2012, caggal futuro. Ndee maayde peral, ko baasal mawngal wonande leñol ngol, sibu Umar Bah ko neɗɗo jarlitiiɗo wonnoo. Umar Bah ko tergal Goomu Kumpital FƁPM, tergal goomu winndooɓe Fooyre Ɓamtaare kadi.

 

Musiɗɗo men Umar Bah Mboyna sankiima, hanki 8 marse 2012, caggal futuro. Ndee maayde peral, ko baasal mawngal wonande leñol ngol, sibu Umar Bah ko neɗɗo jarlitiiɗo wonnoo. Umar Bah ko tergal Goomu Kumpital FƁPM, tergal goomu winndooɓe Fooyre Ɓamtaare kadi.

 O wonii ko juuti (1992 haa 2003) koolaaɗo kuuɓal Catal Nuwaasot Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Ko o tergal coftungal e Sifaa Hanki Pinal Hannde, ɗo o ɓurnoo softude e ko wattindii koo. Umar Bah ko neɗɗo belɗo wonnoo.

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ina nduwanoo ɓesngu makko kam e denndaangal terɗe Fedde Sifaa Hanki, pinal hannde. Yo Alla yurmo Umar, yaafoo ɗum; yo Alla haarnu mo aljanna. Aamiin. Innaa lil Laahi wa innaa ileyhi raaji’uun.