Hiirde Catal Kayhayɗi

0
1617

Ñalnde alet 15 marse, musiɗɗo Gumaalo Umaar Soh waɗii hiirde e nder heen o tonngii heblo ngo o waɗnoo Nuwaasoot, tuggude e 02 haa 07 marse. Hiirde ndee waɗi ko e ñiiɓirde fedde nde wonaa laamuyaŋkoore ESE. Terɗe catal FƁPM to kayhayɗi ngarii e keewal, almuɓɓe duɗal Gurel Saŋe kadi tawtoraama. Tiitoonde heblo ngoo e Farayse ko

Ñalnde alet 15 marse, musiɗɗo Gumaalo Umaar Soh waɗii hiirde e nder heen o tonngii heblo ngo o waɗnoo Nuwaasoot, tuggude e 02 haa 07 marse. Hiirde ndee waɗi ko e ñiiɓirde fedde nde wonaa laamuyaŋkoore ESE. Terɗe catal FƁPM to kayhayɗi ngarii e keewal, almuɓɓe duɗal Gurel Saŋe kadi tawtoraama. Tiitoonde heblo ngoo e Farayse ko

« planification stratégique  et opérationnelle » so en etiima firde ɗum e pulaar eɗen mbaawi wiyde ko « lelnude peeje ngam tafde ginol golle wonande fedde ». Waɗi heblo ngoo ko Dental leyɗeele Orop e porogaraam biyeteeɗo PESC, e nder lowre maɓɓe yiɗde ɓeydude mbaawkaaji pelle ɗe ngonaa laamuyankooje Muritani, ko ɗum waɗi Fedde Ɓamtaare Pulaar  e Muritani dañii fartaŋŋe jeyeede heen, ɗum ko yettude Alla no feewi. Caggal salminaango, musiɗɗo Gumaalo, haalii faayiida heblo ngoo ko huunde waawnde wallitde njuɓɓudi pelle tigi-rigi ngam waawde jogaade ginol golle moƴƴol, e paandaale laaɓtuɗe. O wiyi wonnde tiitoonde heblo ngoo ina feccoo e pecce ɗiɗi mawɗe : Ɗeen ngoni

1- jogaade yiyande ; paandaale tawa ina wonndi e geɗe moƴƴe,fedde ina foti tonngude kala ko foti waɗde, kadi hol no gaynirta ɗum, e hol laabi deweteeɗi.

2- Keblugol golle ɗum firti eɓɓaale e toɓɓe potɗe golleede heen tawa joomum ina teskoo heen,dumunna kañum goodgol yimɓe fotɓe tammbaade golle ɗe, yanti heen jogaade kaɓirɗe. E yeru so yimɓe ina njiɗi haɓaade rafi jonntinooje alaa e sago ɗum tuugnoo e geɗe tati : hirjino, haɓaade diƴƴe tunwuɗe beeli, hokkirde fabiyoŋaaji, geɗel heen fof ko gollal timmungal potngal jogaade dumunna, yimɓe e kaɓirɗe. Caggal nde o tonngi heblo ngoo, o jaabiima naamnde   musiɗɓe tawtoranooɓe yeewtere ndee. Hiirde ndee waɗii faayiida, yimɓe mbeltiima no feewi, paamii kadi wonnde ko haalaa koo in waawi naftude fedde ndee no feewi.

Usmaan Ñaan ( Kayhayɗi)