Ɓoccitiiɗo e ndiwoowa !

0
1535

« No ɓoccitiiɗo e ndiwoowa » heewnoo wonde ko fabboore. Kono ngolɗoo kam laatiima goonga : neɗɗo yiytaama ina saggi dow jubudu huɓeere. Ina sikkaa ko neɗɗo lanngunooɗo e biifi ndiwoowa ɓoccitii, saami. Ko idii ɗum, won meeɗɗo taweede ina maayi e nder ñonngirdu biifi ndiwoowa, woni ɗo biifi ɗii naattata e nder ndiwoowa so diwii.

Ɓee yimɓe noon ko yimɓe yiɗɓe uujde feewde leyɗe Orop. Ooɗoo tawaaɗo e dow huɓeere ina sikkaa ummii ko Jahaanesbuurg, ko o cuuɗinooɗo e ñonngirdu mbele ndiwoowa kaa na nawa ɗum Londres. Ko o sagata gorko, jahroowo e duuɓi 24. Hade ɗum, goɗɗo yiytanooma ina suuɗii e ñonngirdu kaanɗoon ndiwoowa. Ina sikkaa ko kamɓe cuuɗodinoo ɗoon. So tawii ko noon woori, ina wayi no ɓe taccii yolnde 13 000 kiloomeeteer (yolnde hakkunde Johanesburg e Londres) tawi aɓe cuuɗii ɗoon.

Wonaa ngol woni go’o, sibu e settaambar 2012, mosammbiknaajo tawaama ina maayi e nder mbedda saraaji Londres, caggal nde teɓɓitii e ndiwoowa ɗo suuɗinoo. Ko adii ɗuum, ñalnde 23 ut 2012, goɗɗo tawanooma ina maayi e nder ñonngirdu ndiwoowa umminooka Kap (Afrik worgo). Ɓeeɗoo fof njolnoo ko e diwooje potnooɗe juuraade e kanndaa Heartrow to Londres. Oo kabaaru saaktaa ko ñalnde aljumaa 19 suwee 2015.