Jaɓɓorgo Pese Ɓiyleydaagu

Pesol: Ɓiyleydaagu

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE