Jaɓɓorgo Pese Annabi iisaa

Pesol: annabi iisaa

Daartol Annabi Iisaa e yummum Mariyam

E konngol Alla toowɗo oo, tuma nde maleykaaji mbiyi “eehey ma Mariyam Alla suɓimaa ma; o laɓɓinii ma, o suɓimaa ma e dow rewɓe...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE