Lamol laamɓe yiytaama : Henndu ndimaagu wontii mobbooru laamɓe

0
1558

 

Ñalnde 17 feebariyee 2011, waɗnoo lebbi ɗiɗi ko Muhammed Buwasiisi duppunoo hoore mum to wuro ina wiyee Siidi Busiid to Tuunus. Jonte ɗiɗi caggal ɗuum, o sankii. Addaannoo mo wartaade, ko añde koyeera e saltaade fenaande. Caggal makko finnirii caabinooɗo mette makko e koyeera pawanooɗo e ɓesngu Tuunus, hono Seyn el Abidiin Ben Aali, sibu laamu muuɗum yiƴƴidii heen. Ben Aali e jom suudu mum Leylaa e galle esiraaɓe makko hono galle Tarabelsiinaaɓe, kam en fof hannde kulol ina hoɗii ɗum en.

Caggal makko finnirii denndaangal laamɓe sedduɓe, gila e Hosni Mubaarak to Misra goppuɗo laamu e cekel, haa yettii laamɓe woɗɓe siññooɓe hannde kulol, gila e Kaddaafi laamɗo Libi, Abdel Asiis Butefliika mo Alaseri, Hammad Ben Iisaa el Khaliifa mo Bahreyn, Aali Abdullaah Saaleh mo Yemen, Ahmedi Nejaad mo Iraan, haa yettii Muhammed VI mo Maruk e woɗɓe, sunɓiniiɓe, wertuɓe noppi ina puttini gite, nde tawnoo laamoraaki peewal. Mbiyno-ɗen ko henndu ndimaagu wuttii, jooni wontii mobbooru ndimaagu.

Tengiti ngal dow fof noon, ko murto kewngo to Libi ngo. Haa caggal waklitere Tuunus e Misra, hakillaaji kuccunoo ko leyɗe goɗɗe, hay gooto miijanooki ko Libinaaɓe njogori lomde yolnde. Ɓee heen mbiyatnoo ko Kaddaafi «alaa fof ko waɗanaani Libinaaɓe» ; woɗɓe mbiyatnoo ko ɓe «cuusaa dillude» ekn …

Kono, ko laaɓi hannde, finnere ɓesngu Libi ndee, wappitii pilñitte keddiiɗe ɗee kala, sibu ko wolde ɓe ummini, ɓe kaɓraa cabbi haa ɓe keɓti fetelaaji, ɓe ndiiwi koninkooɓe, woodi heen tawtuɓe ɓe. Hannde ɓe keɓtii ko ɓurnoo faayodinde e leydi Libi ndi, Kaddaafi kañum nana suuɗii e laamorgo he, caggal nde wari haa natti waawde, wulli sappii haa tampi. Eɗen paama tan, saabii ngalɗoo pellital ko muusgol kiiɗal laamu Kaddaafi fawnoo e maɓɓe. Balɗe garooje, maa laaɓ. Ɗum noon, henndu ndimaagu wontii hannde mobbooru laamɓe.

Haŋkadi Taarek Buwasiisi, duppunooɗo hoore mum to Tuunus saltaade yawaare, wontii raay denndaangal hiiɗaaɓe e leyɗe Aarabeeɓe e winndere ndee kala ; Muhammed Buwasiisi ko maande hare ndimaagu, raay hiiɗaaɓe, haa ko, e leydi Farayse, omo miijee innireede laawol walla boowal maantinngal.

Bookara A. Bah